Ponad 1000 osób wzięło udział w obchodach 36. rocznicy święta św. Izydora, rolnika, w Kumalarang, Zamaboanga del Sur (Filipiny) w dniu 14 maja 2017 r. Bp Julius S. Tonel był przewodniczącym koncelebrowanej Mszy świętej, wraz z ks. John Karl Cabaluna SCJ - proboszczem, ks. Ronald Basco SCJ - asystent parafii, ks. Franciszek Pupkowski SCJ - regionalny przełożony na Filipinach, ks. Donald Longno SCJ - radny regionalny, ks. Joseph C. Butlig SCJ - sekretarz regionalny, ks. Rico Lapinig SCJ - formator aspirantów w Cagayan de Oro City (Filipiny), ks. Joseph Ryan Sereneo, asystent parafialny z Kabasalanu (diecezja Ipil) i dk. Arnel Palado z diecezji Ipil.

Podczas uroczystości 166 młodych ludzi otrzymało sakrament bierzmowania. Ponadto 56 nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej (Kaabag), 82 liderów wspólnot kościelnych (Alagad / BEC), 16 apostolatów życia rodzinnego (FLA), 62 katechistów, 12 członków Wspólnotowego Programu Podstawowej Opieki Zdrowotnej (CBHP) oraz około 25 członków Legionu Maryi, w obecności biskupa, odnowiło swoje zobowiązanie do służby parafii i na nowo podjęło swoje obowiązki i zobowiązania dla większej chwały Bożej.

Biskup w swojej homilii skoncentrował się na drugim czytaniu z pierwszego listu św. Piotra, w którym mówi: "Zbliżając się do Tego , który jest żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym, wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo, dla składania duchowych ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa. Próbował przekazać, że nasz Kościół (Kościół rzymskokatolicki), który został zbudowany w oparciu o Chrystusa, był prześladowany przez wielu królów i władców, którzy usiłowali położyć kres naszemu Kościołowi, ale ich próby nie odniosły sukcesu. Do tej pory nasz Kościół kontynuuje misję Chrystusa już od ponad 2000 lat, a jest to dowodem, że nasz Kościół rzeczywiście opiera się na fundamencie Chrystusa, który nadal prowadzi i chroni Swój Kościół przez przewodnictwo Ducha Świętego. Dlatego musimy stać się częścią stada owiec (Kościoła Rzymskokatolickiego) pod jednym pasterzem, którym jest sam Chrystus.

[ks. Joseph C. Butlig SCJ]

Więcej zdjęć tutaj: https://scjphil.org/2017/05/14/feast-of-san-isidro-labrador-parish-in-kumalarang/