Sobotni poranek 20 maja 2017 r. pracownicy Kurii generalnej i wspólnoty Rzym II poświęcili na spotkanie nt. islamu.

Spotkanie prowadził ks. Felix Körner SJ, profesor Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego (Pontificia Università Gregoriana) w Rzymie, który studiował teologię, filozofię, islamologię i turkologię w Monako, Londynie, Bambergu, Fryburgu Szwajcarskim. Przez kilka lat żył we wspólnocie w Ankarze (Turcja).

Jest jednym z największych specjalistów (w świecie katolickim) ds. problematyki islamu. Autor licznych publikacji nt. egzegezy i hermeneutyki Koranu.

Swoje wystąpienie podzielił na trzy części:
- doświadczenie
- spostrzeżenia
- propozycje.

Wszyscy uczestnicy spotkania mogli docenić, jak ważna jest wiedza i doświadczenie, które pozwalają poprawnie interpretować spotkanie z kulturą islamską. Ukazanie ważnych elementów teologii islamskiej pokazało niezwykłość świata muzułamańskiego. Konieczne jest pogłębione studium, które pozwoli uniknąć powierzchownej oceny.

Na zakończenie prelegent zasugerował konieczność osobistego doświadczenia międzyreligijnego i poszerzanie wiedzy teologicznej.

[ks. Rinaldo Paganelli SCJ]

Informacje na stronie generalnej Zgromadzenia www.dehon.it

English

Italiano