W poniedziałek 21 maja 2018 r. w Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Sercanów w Stadnikach k. Krakowa rozpoczęła się XIII Kapituła Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego. Obrady poprzedziła wspólna modlitwa oraz konferencja duchowa „Z Chrystusem w służbie Królestwa niebieskiego”, wygłoszona przez ks. dra hab. Lucjana Szczepaniaka SCJ, kapelana Szpitala Dziecięcego w Krakowie-Prokocimiu.

Chociaż z formalnego punktu widzenia Kapituła ma charakter zwyczajny to jednak została zwołana w nadzwyczajnych okolicznościach. 6 kwietnia br. papież Franciszek mianował biskupem diecezji Hildesheim (Niemcy) przełożonego generalnego naszego Zgromadzenia ks. Heinricha Wilmera SCJ. Wydarzenie to postawiło przed sercanami konieczność wyboru nowego przełożonego, który zostanie dokonany podczas zwołanej na lipiec Kapituły Generalnej.

Głównym zadaniem Kapituły Prowincjalnej będzie zatem wybór delegatów na XXIV Kapitułę Generalną, która zbierze się w Rzymie, aby wybrać nowego przełożonego Zgromadzenia i jego radę.

W obradach XIII Kapituły Prowincjalnej uczestniczy trzydziestu trzech delegatów z Polski, Białorusi, Finlandii i Mołdawii (11 z urzędu i 22 wybranych przez członków polskiej prowincji). Ponadto w pracach kapituły bierze udział moderator i dwóch podsekretarzy.

Dni Kapituły Prowincjalnej zostały podzielone na dwie sesje (przedpołudniową i popołudniową), które poprzedza wspólna Jutrznia i Eucharystia, a kończy wieczorna Adoracja Najświętszego Sakramentu.

Zgodnie z Regułą Życia Księży Sercanów Kapituła Prowincjalna sprawuje władzę w sposób zwyczajny i kolegialny. Zajmuje się wszelkimi sprawami dotyczącymi Prowincji i jej wspólnot, ocenia sprawozdanie przełożonego i ekonoma prowincjalnego w odniesieniu do aktualnego stanu Prowincji, a także może formułować uchwały lub wskazania dla księdza prowincjała i jego rady.