Warszawa, 07.01.2017 r.

VCJ + PCM

70. ROCZNICA ERYGOWANIA POLSKIEJ PROWINCJI KSIĘŻY SERCANÓW

Drodzy Współbracia!

W swojej adhoratacji apostolskiej Vita consecrata św. Jan Paweł II zachęca zakonników do odczytania na nowo charyzmatu swoich założycieli, do twórczej i dynamicznej wierności drodze, którą wytyczyli. Wymaga to od nas prowadzenia niejako dialogu z naszym Założycielem, z historią naszego Zgromadzenia i Prowincji. Chodzi o dialog indywidualny każdego z nas, ale i o dialog we wspólnotach, w których żyjemy i apostołujemy. Jest on konieczny do ożywienia ducha i charyzmatu jaki zostawił nam Ojciec Założyciel ­– Sługa Boży Leon Jan Dehon. Szczególnym momentem tego dialogu może stać się 70. rocznica erygowania naszej Prowincji, którą będziemy przeżywali 10 stycznia 2017 r. 

Rocznica ta to kolejny rozdział historii naszej Prowincji, która rozpoczęła się w 1928 r. wraz z przybyciem do Krakowa ks. Kazimierza Wiechecia. Jego pragnieniem było przeszczepienie Zgromadzenia na odrodzone ziemie polskie. W roku 1947 r. zostaje erygowana Prowincja Polska, której pierwszym prowincjałem zostaje ks. Michał Wietecha. Dzięki łasce Bożej oraz wielkiemu wysiłkowi pierwszych ojców naszej Prowincji, dzięki ofiarnej pracy współbraci, którzy odeszli już do Pana, a także dzięki wsparciu wielu dobroczyńców oraz zaangażowaniu każdego z nas, Prowincja nasza nadal kroczy drogą realizacji charyzmatu ojca Założyciela.  Wchodzimy w wysiłek i dziedzictwo wiary i świadectwa naszych fundatorów i poprzedników Prowincji. Kontynuujemy wszystko to, co Boże i ewangeliczne, co wartościowe, piękne i święte w tradycji naszej Prowincji. Zachowajmy też od zapomnienia współbraci, osoby, wydarzenia i dokonania minionego 70-lecia.  

Ta rocznica to też szczególny moment dziękczynienia Bożemu Sercu za naszą Prowincję. Ojciec Założyciel wskazuje nam jak odczytywać wezwanie Chrystusa i iść Jego śladami. Dlatego winniśmy „oczyma naszego Założyciela” patrzeć na Chrystusa, na Jego przebite Serce. Ta rocznica to również moment dziękczynienia za wszystkich tych współbraci, którzy urzeczeni duchowością miłości i wynagrodzenia, przeszczepili Zgromadzenie do kraju i byli u początku tworzenia się naszej Prowincji. Dziękujemy Bogu za ich świadectwo wiary dane Chrystusowi i Jego ewangelii.  

Drodzy Współbracia, niech 10 stycznia 2017 r. będzie dniem wspólnej modlitwy dziękczynnej oraz chwilą wspólnej refleksji nad naszą historią. Pamiętajmy, że do owocności naszego osobistego i wspólnotowego świadectwa w dzisiejszym świecie konieczna jest wierność charyzmatowi naszego Założyciela. Powracajmy do jego pierwotnego charyzmatu, odczytujmy go na nowo i autentycznie nim żyjmy. Niech rocznica 70-lecia erygowania Prowincji będzie też dla każdego z nas i naszych wspólnot okazją do pogłębienia szczególnej więzi z Sercem Jezusa, które wprowadza nas w tajemnicę Bożej Miłości. Niech towarzyszy nam wstawiennictwo Matki Bożej Płaszowskiej, która od początku obejmuje szczególną troską i opieką polską rodzinę sercańską.

Z braterskim pozdrowieniem

ks. Wiesław Święch SCJ
prowincjał

Zachęcamy do przeczytania artykułu na temat historii powstania polskiej prowincji w 1947 roku.