Ostatni dzień Spotkania Wyższych Przełożonych był czasem podsumowania i wniosków oraz okazją do przekazania najważniejszych informacji dotyczących nadchodzących wydarzeń.

Najważniejszym wydarzeniem w sercańskim kalendarzu jest obecnie Konferencja Generalna. Przełożeni wyżsi zatwierdzili zaproponowany temat, czas i miejsce spotkania. „Miłosierdzie i społeczna nauka Kościoła” to roboczy tytuł najbliższej Konferencji, której dokładny temat zostanie określony w najbliższych miesiącach, gdy zostanie już powołany komitet organizacyjny.

Jako miejsce konferencji zaproponowano Filipiny. Do komitetu organizacyjnego należeć będzie znalezienie właściwego obiektu. Jako jeden z warunków wskazano, aby miejsce konferencji było oddalone od stolicy kraju, Manili, nie więcej niż 90 minut drogi. Nie określono jeszcze dokładnej daty, ale ustalono ramy czasowe, które obejmują dni od 18 do 28 lipca 2018 r., aby każda jednostka, prowincja czy region, zarezerwowały ten czas w swoim kalendarzu.

ks. John van den Hengel (z lewej) i ks. Jose Carlos Brinon (z prawej)Ks. José Carlos Brinon, postulator generalny, poinformował zebranych o aktualnym stanie toczących się procesów beatyfikacyjnych. Obecnie toczą się procesy m.in. ks. Andre Prevot SCJ, ks. Bernarda Longo SCJ, ks. Martino Capelli SCJ, bpa Józefa Wittebolsa SCJ.

„Wiele osób pyta mnie często jak idą sprawy beatyfikacji naszych współbraci” – wspominał ks. Brinon. „Odpowiadam im wówczas: a modlisz się? modlisz się w tej intencji? Musimy zachowywać te sprawy w naszych modlitwach”.

„Duchowa ścieżka”

ks. John van den Hengel (CAN) mówił na temat Iter formativo. To czteroletni program formacyjny wprowadzający osoby świeckie w naszą duchowość. Został on opracowany przez międzynarodowy zespół w latach 2012-2015 i przetłumaczony na język angielski, włoski, francuski, hiszpański i portugalski. Potrzeba jeszcze trochę pracy do pełnego ukończenia tego projektu, co powinno się dokonać w przyszłym roku. Treść dokumentu można znaleźć klikając tutaj.

Każda jednostka jest zachęcana, aby dostosować ten dokument do realiów życia we własnej ojczyźnie. Ks. John dał tu przykład prowincji amerykańskiej, która dzięki pracy Davida Schimmel’a, dyrektora Sercańskiej Wspólnoty Świeckich w USA, przygotowała cztery przewodniki, po jednym na każdy z czterech lat formacji. Materiały niewykorzystane w danym roku mogą być z łatwością wykorzystane w kolejnych latach.

„To co jest najważniejsze w tym projekcie to fakt, że teraz mamy zebrane materiały i teksty, które pomogą dowolnej grupie rozpocząć formację” – powiedział ks. Hengel. „Jest to swego rodzaju kompendium sercańskiej duchowości, ale także ścieżka, którą świeccy mogą kroczyć, aby uczynić swoim to wszystko, co o. Dehon pozostawił nam jako nasz charyzmat. To nasz przywilej, że możemy przekazywać go (charyzmat) innym tak, aby był on bardziej owocny dla Kościoła”.

Prace ostatniego dnia spotkania obejmowały także dyskusje na temat przyszłej współpracy pomiędzy poszczególnymi jednostkami Zgromadzenia, włączając w to zwiększoną wymianę personelu – lub mówiąc dokładniej – większej otwartości na podejmowanie pracy w innych prowincjach i przyjmowanie do swoich prowincji współbraci z innych krajów. Ma to na celu zwiększenie sercańskiej obecności na całym świecie, ale także ma to służyć budowaniu większego poczucia międzynarodowości, naszego Sint unum .

Ojciec generał Heiner Wilmer mówił krótko o tym, jak Zarząd generalny zamierza zorganizować harmonogram swych prac na przyszły rok. Zamiast odkładać spotkania jedynie na kilka miesięcy wiosną i jesienią, kiedy wszyscy radni są obecni w Rzymie, zarząd zamierza korzystać z możliwości telekonferencji, aby pozostać w stałym kontakcie.

Ks. Wilmer poinformował również, że schemat wizytacji będzie podobny do tego, jaki był stosowany przez poprzednią administrację. W towarzystwie jednego z radnych przełożony generalny odwiedzi każdą jednostkę Zgromadzenia w ciągu swej sześcioletniej kadencji. Na zakończenie wizytacji w danym regionie geograficznym odbędą się zebrania kontynentalne.

Danke!

Na zakończenie swego wystąpienia Ojciec generał powiedział: „To było bardzo intensywne spotkanie. Jestem wdzięczny Bogu, który dał nam możliwość przeżyć ten czas braterstwa i wymiany opinii. Mam nadzieję, że był to tydzień bogatego wzrostu, a także okazja, aby podzielić się swoimi refleksjami na temat wyzwań naszych czasów”.

Ostatnie słowo wypowiedziane przez Ojca generała wybrzmiało w jego ojczystym języku: „Danke!”.

Spotkanie sekretarzy

Podczas gdy przełożeni podsumowywali swoje spotkanie sekretarze prowincjalni spędzili większość popołudnia odwiedzając Sekretne Archiwum Watykańskie. Ich warsztaty potrwają do 7 grudnia.