Abp Malczuk w kościele w Stadnikach podczas uroczystości święceń kapłańskich w 2014 r. 

 

Niespodziewanie w nocy z 26 na 27 maja zmarł w Grodnie na Białorusi, abp Piotr Malczuk OFM, ordynariusz diecezji kijowsko-żytomierskiej na Ukrainie. Miał 51 lat.   

 

Bp Malczuk uczestniczył w Kongresie Eucharystycznym, jaki odbywał się w Grodnie. Był związany z sercanami poprzez pochodzenie z parafii prowadzonej przez sercanów w miejscowości Słoboda Raszkowska w Mołdawii, gdzie proboszczem był śp. ks. Henryk Soroka SCJ. Arcybiskup przyjechał na jego pogrzeb 4 stycznia tego roku w Stadnikach i przewodniczył Mszy św. W Stadnikach był także w 2014 r., udzielając święceń kapłańskich sercańskim diakonom.

 

 
Abp Malczuk w refektarzy seminarium w dniu pogrzebu ks. Henryka Soroki 

 

Na wieś o nagłym zgonie abpa Malczuka, biskupi Kościoła katolickiego na Ukrainie napisali m.in., że wierny uczeń Chrystusa zakończył szybko ziemską pielgrzymkę. Wyrazili też nadzieję, że arcybiskup Piotr będzie radował się szczęściem z oglądania Pana w wieczności.

Kondolencje z powodu śmierci abpa Malczuka złożył duchowieństwu i wiernym diecezji kijowsko-żytomierskiej prezydent Ukrainy Poroszenko. Podkreślił, że odszedł wybitny przywódca religijny, który zrobił wiele dla rozwoju Kościoła i ustanowienia dobrych stosunków państwo-Kościół.

 

 
Jedno z ostatnich zdjęć abpa Malczuka - Kongers Eucharystyczny w Grodnie

-----------------------------

Piotr Malczuk urodził się 7 lipca 1965 r. w miejscowości Słoboda Raszkowska na terenie sercańskiej parafii w Mołdawii. Wstąpił do seminarium duchownego w Rydze, a 7 czerwca 1992 r.  przyjął święcenia kapłańskie. Równolegle rozpoczął nowicjat w tajnym jeszcze wówczas na Ukrainie Zakonie Braci Mniejszych (franciszkanów – bernardynów). W rok po święceniach złożył w nim śluby wieczyste. W 1998 uzyskał doktorat z duchowości na Papieskim Ateneum św. Antoniego w Rzymie.

Po powrocie do kraju przez rok był wikarym w parafii w zamieszkanej głównie przez Polaków wiosce Połonne (1998-99), a następnie przełożonym Kustodii św. Michała Archanioła, która dzięki jego staraniom w 2004 r. stała się samodzielną prowincją zakonną.

29 marca 2008 r. papież Benedykt XVI mianował o. Malczuka biskupem pomocniczym diecezji odesko-symferopolskiej. 15 czerwca 2011 r.  został ordynariuszem diecezji kijowsko-żytomierskiej.

[AS]