W 57. roku życia, w 37. roku profesji zakonnej i 30. roku kapłaństwa,
w dniu 28 maja 2020 roku w Stopnicy,
zmarł ks. Andrzej Woźniak SCJ (sercanin).

Urodził się 19 czerwca 1963 r. w Lubartowie. Pierwsze śluby zakonne złożył 25 września 1983 r. w Pliszczynie, a święcenia kapłańskie przyjął 13 czerwca 1990 r. w Stadnikach.

Był wikariuszem we Florynce, ekonomem wspólnoty w Stadnikach oraz ekonomem prowincjalnym. Głosił misje i rekolekcje w grupie misjonarzy krajowych.
W latach 2003-2016 pracował w duszpasterstwie w Postawach na Białorusi, gdzie pełnił również funkcje przełożonego i ekonoma wspólnoty oraz całego Dystryktu.
Ostatnie 4 lata był proboszczem w Stopnicy-Kątach Starych.

 

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie...