Ks. José Joaquín Izurzu SCJ pożegnał się z uczniami Sercańskiego Kolegium Najświętszego Serca Jezusowego z San Javier (Hiszpania), gdzie pełnił funkcję ekonoma i drugiego radnego, a także był proboszczem w parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Sucina. Od teraz rozpoczyna swoją misję w Urugwaju.

Pierwszym sercaninem, który dotarł do Urugwaju był nasz Założyciel, ojciec Leon Dehon, który przybył do tego kraju w 1906 roku. Misja w Urugwaju rozpoczęła się jednak dopiero w 1940 roku wraz z przybyciem niewielkiej wspólnoty współbraci holenderskich. W 2004 roku został powołany do istnienia Dystrykt (URU) zależny od prowincji Argentyńskiej. Urugwaj jest misją międzynarodową, gdzie pracują współbracia z wielu krajów. Przez kilka lat pracowali tam również sercanie z Polski: ks. Wojciech Adamczyk SCJ oraz br. Andrzej Gancarczyk SCJ (obecnie pracują w Stanach Zjednoczonych). Sercanie w Urugwaju zajmują się między innymi duszpasterstwem parafialnym (4 parafie), pracą socjalną i edukacyjną, prowadzą duszpasterstwo młodzieżowe i powołaniowe, pracują także w Narodowym Sanktuarium Groty z Lourdes. Ponadto prowadzą działalność wydawniczą, wydają m.in. czasopismo informacyjno-formacyjne p.t. "Umbrales", a także działa stowarzyszenie dla świeckich "Corazón Solidario – Misión Padre Dehon”.

Ks. José Joaquín Izurzu SCJ dołączy do wspólnoty w stolicy kraju, Montevideo. Jako sercanie jesteśmy ponadto obecni w El Pilar i Solís de Mataojo. Podczas ostatniego Spotkania Przełożonych Wyższych Ameryki Południowej wiele czasu poświęcono misyjnej obecności w Urugwaju. Wszyscy zgodnie uznali, że Dystrykt URU ma wielki potencjał i należy zrobić wszystko, aby misja w tym kraju przetrwała.

Źródło: http://www.scj.es/blog/despedida-joaquin-izurzu/

 

Następcą ks. Izurzu na stanowisku proboszcza w Sucina został ks. Pablo Miñambres SCJ (na zdjęciu pierwszy z prawej) pochodzący z Pedrosillo de Alba. Podczas uroczystej Mszy świętej odczytano dekret nominacyjny miejscowego biskupa, a nowy proboszcz złożył wyznanie wiary.

Ks. Pablo był uczniem sercańskiego seminarium San Jerónimo w Alba de Tormes. Następnie wstąpił do Nowicjatu w Salamance, gdzie złożył swoje pierwsze śluby zakonne, a następnie kontynuował studia teologiczne. Przez pewien czas odbywał praktykę duszpasterską w Puente la Reina. Przez pięć lat mieszkał w Rzymie, gdzie odbył studia doktoranckie. Tam też przyjął święcenia diakonatu. - Lata spędzone w Rzymie to było niezwykle bogate doświadczenie, zarówno od strony naukowej, jak i kulturowej. To była doskonała okazja do poznania Zgromadzenia i jego międzynarodowego bogactwa - powiedział ks. Pablo. Po powrocie do Hiszpanii był nauczycielem oraz animatorem duszpsterskim w Kolegium w Puente la Reina. Ostatnie cztery lata spędził we wspólnocie w San Javier, gdzie był profesorem języka, religii i etyki w Kolegium Najświętszego Serca Jezusowego. Był także zaangażowany w pomoc duszpasterską w parafii Sucina, a także w innych pobliskich parafiach i kapelaniach. Ponadto jest profesorem Katolickiego Uniwersytetu w Murcia, wykładowcą Teologii w seminarium diecezjalnym oraz Teologicznym Instytucie Franciszkańskim w Murcia.

Źródło: http://www.scj.es/blog/el-p-pablo-minambres-nuevo-parroco-de-sucina/