Corocznie w polskiej prowincji księży sercanów na początku wakacji dokonywane są zmiany personalne. W tym roku dotknęły one również Pliszczyn.

Dotychczasowy wychowawca i przełożony postulatu, ks. dr Stanisław Gruca SCJ został przełożonym wspólnoty w Sosnowcu, natomiast proboszcz, ks. Henryk Lachur SCJ,  został wikariuszem w parafii pw. NMP Matki Kościoła w Bełchatowie.

Nowym przełożonym i wychowawcą został ks. dr Dariusz Salamon SCJ. Na urząd proboszcza mianowano natomiast ks. dra Tadeusza Michałka SCJ.  W dniu 4 lipca 2017 r. miało miejsce oficjalne objęcie urzędu przez nowego przełożonego wspólnoty. Dokonało się ono podczas liturgicznego aktu wyznania wiary i złożenia wobec Wikariusza prowincjalnego, ks. Sławomira Knopika SCJ, oraz zgromadzonej wspólnoty przysięgi wierności. Życzymy nowemu przełożonemu i całej radzie domowej obfitości łask Bożych w dalszej pracy formacyjnej i duszpasterskiej. 

  Więcej zdjęć na stronie Postulatu w Pliszczynie