Już po raz trzeci biskupi sercańscy zostali zaproszeni do zebrania się w Domu Generalnym w Rzymie. W dniach 18-23 stycznia 2018 roku 21 biskupów spotka się, by zastanowić się nad wyzwaniami ewangelizacji. W tym gronie jest także dwóch Polaków: bp Józef Wróbel SCJ - biskup pomocniczy archidiecezji lubelskiej oraz bp Adam Musiałek SCJ - ordynariusz diecezji De Aar w Republice Południowej Afryki.

Program spotkania w szerokim zakresie uwzględnia różne obszary życia: pracę, twórczość, młodzież, ale także dialog międzyreligijny i pilną kwestię migracji. Spotkanie jest zaprojektowane głównie jako platforma do dzielenia się i dyskusji.

Na poprzednim spotkaniu, które miało miejsce podczas Roku Wiary, prawdziwa potrzeba biskupów sercańskich, aby "pić ze źródła naszej duchowości" wyłoniła się, żyjąc w służbie biskupiej w służbie misyjnej sercanów. We wstępie Carlos Enrique Caamaño Martín SCJ, wikariusz generalny, dodał kolejny cel tegorocznego spotkania: "Starajmy się czytać czasy, ponieważ mamy możliwość otwarcia się na przyszłość. Kościół może być domem otwartym dla wszystkich".

Głównym wyzwaniem wyrażonym przez Przełożonego Generalnego (tekst dołączony) jest, jak przekazać radość z bycia wierzącym; wierzący dzisiaj. Jest to trudne, ponieważ musimy to zrobić w społeczeństwie, które często stara się być samowystarczalne we wszystkim: "jeśli jesteś inteligentny, zdyscyplinowany i posiadasz precyzyjną modalność, możesz walczyć z rakiem, być bogatym, możesz odnieść ogromny sukces" jest często dzisiejszym nastawieniem. Dlatego wyzwanie, nazywane przez Ojca Generała "wyzwaniem soteriologicznym", polega na tym, aby zbawienie Boże było znane. To samo dotyczy utraty konieczności życia sakramentalnego i potrzeby zbawienia Boga. Nie wolno nam bać się głoszenia życia po śmierci, przeżywania eschatologicznego charakteru życia i myślenia nie tylko o tym, jak zarządzać katolicką moralnością. Kolejnym czynnikiem w tym wyzwaniu jest umiejętność argumentowania wiary w obliczu innych religii. Istnieje ikona XXI wieku, którą można nazwać "zranionym sercem"; ikona, która mówi i może dać duchową odpowiedź i wyrazić trzy transcendentalne wymiary, których potrzebujemy: pulcrum, verum, bonum. Przechodzimy poza wygląd zewnętrzny, aby zobaczyć piękno każdego z nich; jest to konkretne zaproszenie do pójścia na peryferie.

Pod koniec przemówienia ks. Heiner Wilmer, SCJ, zaproponował rok "Zranione serce", który zostanie ogłoszony w 175. rocznicę urodzin ks. Dehon, ogłoszone w święto Najświętszego Serca, i które będzie trwać do 2019 r.

W ożywionej dyskusji wywołanej przemówieniem Ojca Generała, biskup Wilson Tadeu Jönck zwrócił uwagę, że "nie jesteśmy triumfującą grupą, która ma monopol na prawdę, gdyż gdybyśmy zachowywali się w ten sposób, bylibyśmy zgubieni - zarówno Zgromadzenie, jak i Kościół". Biskup Carmo João Rhoden, emerytowany biskup Taubaté (Brazylia), podkreślił fakt, że dzisiejszy człowiek zapomniał, że bez Boga jest nagi. Być może stracił także zdolność czucia się nago? Co według niego jest dzisiejszym wyzwaniem: "Być najpierw uczniami, uczniami, którzy zdają sobie sprawę z potrzeby formacji naprawdę stałej".

 

"Wyzwanie soteriologiczne", polega na tym, aby zbawienie Boże było znane. Nie wolno nam bać się głoszenia życia po śmierci, przeżywania eschatologicznego charakteru życia i myślenia nie tylko o tym, jak zarządzać katolicką moralnością.

ks. Heiner Wilmer SCJ - przełożony generalny Zgromadzenia Księży Sercanów (Dehonianie)

 

Wyzwanie eschatologiczne, czyli możliwość przeżywania wiary jako związku, który będzie w pełni poza sobą, a nie tylko jako wiara, która gwarantuje dobrobyt i pokój, jest bardzo pilna - powiedział arcybiskup Claudio Dalla Zuanna.

Były przełożony generalny, bp Virginio Bressanelli, powiedział, że idea "zranionego serca" nie jest negatywna. "Czuję ranę w pozytywnym sensie, jak współczucie, szczerze mówiąc, cieszę się, że jestem zraniony Nie chcę innego świata, nie jestem idealistą Boży ból nie jest negatywny Serce jest przebite na zewnątrz, ale otwarte od wewnątrz. Musimy zmusić Zgromadzenie do refleksji nad tym tematem, ponieważ jest to nasza specyfika ", powiedział biskup.

Popołudniowe dzielenie się między biskupami sercańskimi było ożywione wkładem biskupa José Ornelasa Carvalho w duszpasterskie wyzwania w świecie pracy. "Naszym największym grzechem jest to, że przestaliśmy wierzyć, że możemy przemienić świat". Biskup Alojzy Sudarso przedstawił związek Kościoła z islamem na podstawie doświadczeń Indonezji, a zwłaszcza jego diecezji Palembang. Biskup Bressanelli, odnosząc się do najnowszej encykliki papieża Franciszka "Laudato si", mówił o zabezpieczeniu stworzenia w duszpasterstwie, odzwierciedlając przede wszystkim rzeczywistość Patagonii (Argentyna).

Klimat spotkania jest bardzo braterski i stanowi okazję do zebrania się po kilku latach. Nadszedł czas, aby wzmocnić nadzieję, że sercańskie przesłanie „Otwartego Serca i Umysłu” może mieć rzeczywisty wpływ.

ks. Radosław Warenda SCJ
tłumaczył ks. Łukasz Ogórek SCJ

List Ojca Generała na spotkanie biskupów sercańskich w Rzymie [IT]