Słowa anioła wypowiedziane do zatrwożonych pasterzy: „Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką (...) dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel” (Łk 2,10-11), rozbrzmiewają przez wieki, przynosząc kolejnym pokoleniom radosną nowinę o narodzinach Bożego Syna. To prawdziwie Dobra Nowina, która także dzisiaj wlewa w nasze serca pokój i wyzwala nas z lęku, który wciąż towarzyszy rozdartej ludzkości i sercom tak wielu współczesnych nam osób. Narodziny Zbawcy pozwalają jednak przełamać przyczynę tego lęku, którego korzenie dosięgają faktu odrzucenia Boga, a przez to utraty nadziei, która – jedynie zakorzeniona w Stwórcy człowieka – jest w stanie porządkować relacje międzyludzkie i poszerzać horyzonty poszczególnych osób na troskę o wzajemne dzielenie się dobrem i miłością.
Zechciejmy także my z ufnością i radością przyjąć zrodzonego w ciele Zbawcę świata. Z ufnością przybliżmy się do Jego stóp, by uznać w Nim naszego Boga i Pana. On sprawi, że o wiele łatwiej będziemy mogli pokonywać codzienne trudności, zmagać się z cierpieniem wywołanym przez chorobę, niesprawiedliwość czy samotność, a także dzielić się dobrem, którego On sam jest źródłem.
Dziękując wszystkim naszym Czytelnikom i Przyjaciołom, zawierzamy Wasze rodziny i każdego z Was miłosiernej miłości Boga – Emmanuela, który przychodzi, aby być blisko nas i przynieść nam zbawienie. Niech On towarzyszy Wam swoją łaską i wynagrodzi każde dobro, jakie czynicie wokół siebie.
Przyjmijcie nasze najlepsze życzenia: błogosławionych i radosnych świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku!


ks. Leszek Poleszak SCJ
redaktor naczelny

Zajrzyj do środka: WSTAN 2016-6

Prenumerata: http://wydawnictwo.net.pl/1292/WSTAN-grudzien-2016-styczen-2017.html
Oficjalna strona dwumiesięcznika WSTAŃ: http://wstan.net/