Niech Boże Narodzenie przyniesie wam wiele radości,

ciepłe myśli, słowa i uśmiech dla najbliższych.

Życzę Wam, abyście spotkali drugiego człowieka

i stali się dla niego darem, ofiarując każdemu choć trochę uwagi.

Niech Bóg Was błogosławi!

ks. Heiner Wilmer SCJ
przełożony generalny