Fundacja Profeto kierowana przez ks. Michała Olszewskiego SCJ wpadła na pomysł utworzenia Archipelagu, szczególnego miejsca dla osób pokrzywdzonych przestępstwami, w szczególności dla kobiet, ofiar przemocy domowej. W Polsce trudno znaleźć ośrodek, który zapewnia całodobowe i kompleksowe wsparcie, gdzie ofiary przemocy fizycznej i psychicznej mogłyby znaleźć bezpieczną przystań, kompleksową pomoc i wsparcie psychologiczne, prawne i finansowe, nie tylko dla siebie, ale również dla swoich dzieci. Gośćmi Pauliny Guzik w programie Balans Bieli jest ks. Michał Olszewski SCJ i Ewelina Zamojska. Rozmawiają: - ks. Michał Olszewski SCJ, - Ewelina Zamojska, - Paulina Guzik.