Jesteście świadectwem, że Bóg jest i że jest miłością

Wytrwałość w powołaniu zakonnym jest świadectwem wierności Jezusowi i trwania w Jego czystości, ubóstwie i posłuszeństwie. Wspólnota Prowincji Polskiej księży sercanów złożyła w niedzielę, 20 września 2020 r. dziękczynienie za wierność w tym powołaniu kilkunastu współbraci, którzy dożyli 25, 50, 60 i 70 lat od złożenia po raz pierwszy ślubów zakonnych.

Uroczystość jubileuszowa miała miejsce w Nowicjacie Księży Sercanów w Kątach Starych, który jest początkiem życia zakonnego. Najstarszy jubilat, ks. Jan Kania SCJ, pierwsze śluby zakonne złożył jeszcze w Stadnikach, gdzie do października 1950 r. odbywał swój nowicjat. Kolejni, ks. Józef Gaweł SCJ, ks. Józef Kurkowski SCJ i ks. Władysław Majkowski SCJ pierwszą profesję złożyli w Tarnowie we wrześniu 1960 r. Złotymi jubilatami byli: ks. Jerzy Choczaj SCJ, ks. Stefan Hrynyszyn SCJ, ks. Franciszek Kuchta SCJ, ks. Władysław Ostrowski SCJ i ks. Stanisław Szymajda SCJ, którzy swój nowicjat odbywali w Pliszczynie. Oni swoją pierwszą profesję złożyli we wrześniu 1970 r. w Pliszczynie i w Stadnikach. Najmłodsi, bo srebrni jubilaci – ks. Rafał Czernia SCJ, br. Andrzej Gancarczyk SCJ i ks. Jan Krzyściak SCJ – pierwsze śluby zakonne złożyli w obecnym domu nowicjackim w Kątach Starych we wrześniu 1995 r. Z różnych względów obecnych na uroczystości jubileuszowej mogło być jedynie pięciu spośród wszystkich jubilatów.

Centralnym momentem świętowania była msza święta w kościele parafialnym w Kątach Starych, którą koncelebrowało kilkudziesięciu współbraci z polskiej prowincji oraz w której udział wzięli miejscowi parafianie i goście. Podczas uroczystej liturgii księża jubilaci odnowili śluby zakonne na ręce ks. Wiesława Święcha, przełożonego prowincjalnego. Homilię wygłosił miejscowy proboszcz, ks. Jacek Szczygieł, który dobitnie przypomniał, że życie zakonne jest najprościej mówiąc „świadectwem tego, że Bóg jest i że jest On miłością”.

ks. Franciszek Wielgut SCJ

zdjęcia: kl. M. Koźbiał SCJ, ks. F. Wielgut SCJ