Na zakończenie oktawy uroczystości św. Stanisława Biskupa, w miejscu jego męczeńskiej śmierci, a więc w kościele Ojców Paulinów w Krakowie na Skałce, sercańscy neoprezbiterzy odprawili mszę świętą prymicyjną.

Podczas liturgii eucharystycznej homilię wygłosił dominikanin o. Łukasz Miśko, prezes Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny i subprzeor krakowskiego konwentu przy bazylice Świętej Trójcy w Krakowie. 

Nawiązując do usłyszanego tego dnia słowa Bożego, o. Łukasz mówił o zapowiadanym przez Jezusa Paraklecie, Duchu Świętym, który zaświadczy o Jezusie, i dzięki któremu uczniowie również będą zdolni do złożenia świadectwa wiary, aż po oddanie własnego życia. 

Jak tłumaczył kaznodzieja, Paraklet ożywia naszą pamięć i w ten sposób nie tylko pozwala przywołać do teraźniejszości bledniejące już i wytarte karty historii naszego życia, lecz przede wszystkim poucza nas o wielkiej miłości Boga do człowieka, dzięki której możemy, tak jak św. Stanisław, z odwagą stawać przed współczesnymi wyzwaniami Kościoła, naszej umiłowanej Ojczyzny i świata. 

Zgodnie z fragmentem zaczerpniętym z Dziejów Apostolskich (16,11-15), św. Paweł Apostoł również podjął się nie lada wyzwania, jakim bez wątpienia była chrystianizacja Filippi, głównego miasta jednej z części ówczesnej Macedonii, będącej wtedy rzymską kolonią. Okazało się jednak, że jego odważne głoszenie słowa Bożego wydało owoc w postaci nowej gminy chrześcijańskiej, do której po latach Apostoł skierował napisany przez siebie „List do Filipian”.

W XI wieku, bardzo młodego chrześcijaństwa na ziemiach polskich doświadczał także św. Stanisław. Jak zauważył o. Łukasz, każde pokolenie pasterzy, także tych nowowyświęconych, wchodzi do Kościoła naznaczonego różnego rodzaju problemami, ale i życiodajną obecnością Ducha Świętego, w którego mocy pasterze są zdolni do prowadzenia drogą Ewangelii powierzonej sobie owczarni.  

Wydarzenie prymicji naszych neoprezbiterów na krakowskiej Skałce wpisuje się w serdeczną przyjaźń pomiędzy Wyższym Seminarium Duchownym Zakonu Paulinów oraz Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Sercanów, które od ubiegłego roku współtworzą Instytut Teologiczny Zakonu św. Pawła Pierwszego Pustelnika. 

FOTO: https://seminarium.scj.pl/galeria/prymicje-w-krakowie-na-skalce