Uroczystość Zwiastowania Pańskiego pozwala nam zatrzymać się nad jednym z najpiękniejszych momentów życia Maryi. To do Niej przyszedł Archanioł Gabriel, aby zwiastować Jej radość wielką: to dzięki „fiat” wypowiedzianemu właśnie przez Maryję spełnić mają się obietnice proroków, a Jej Syn, którego pocznie za sprawą Ducha Świętego, będzie Synem Boga Żywego.

Moment, w którym wypada ta szczególna uroczystość – niejednokrotnie w kalendarzu liturgicznym umiejscowiony już w okresie Wielkiego Postu – pokazuje nam, że Wcielenie związane jest bardzo mocno ze śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa.

Nie można przytoczyć żadnego oficjalnego dekretu kościelnego, który wprowadzałby ten świąteczny dzień. Wiadomo jednak, że jako pierwszy uroczystość Zwiastowania Pańskiego w V wieku obchodził Kościół Wschodni. Świętowanie tego dnia w Kościele Zachodnim przyjęło się dopiero od pontyfikatu św. Grzegorza Wielkiego (+604). Z kolei o uroczystości tej wspomina na Wschodzie w swojej homilii Abraham z Efezu (wygłoszonej między 530 a 550 rokiem w Konstantynopolu).

U początków świętowania - kiedy to w Konstantynopolu potwierdzono świętowanie w VI w., w Antiochii pod koniec VI w., w Jerozolimie w 1. połowie VII, a na Zachodzie w VII – Rzym i Hiszpania - uroczystość ta miała wysoką rangę i akcentowano nie tyle moment zwiastowania, co wcielenie się Chrystusa Pana. Z czasem święto nabrało charakteru maryjnego, czyniąc Maryję jako "błogosławioną między niewiastami".

O święcie Zwiastowania wspominają synody w Toledo (656) i w Trullo (692), a już w IV wieku w Nazarecie powstała bazylika Zwiastowania. Wystawiona ona została przez Józefa z Tyberiady - bogacza żydowskiego, który z czasem nawrócił na chrześcijaństwo.

Nie ma pewności, dlaczego Zwiastowanie obchodzone jest właśnie w tym terminie. Najbardziej realnym wytłumaczeniem zdaje się wyjaśnienie, że dzień ten od 25 grudnia, czyli dnia Narodzenia Pańskiego, dzieli dokładnie 9 miesięcy. Dwoma modlitwami upamiętniającymi moment Zwiastowania są "Zdrowaś Maryjo" oraz "Anioł Pański".

W uroczystość Zwiastowania Pańskiego przeżywany jest również Dzień Świętości Życia – kiedy to szczególnie pochylamy się nad życiem, które jest wielkim darem Stwórcy i gdy nadarza się okazja do zatroszczenia o życie tych najbardziej bezbronnych: poczętych, ale jeszcze nienarodzonych, którym grozi zagłada. W intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki można podjąć Duchową Adopcję.

Dzieło Duchowej Adopcji zrodziło się po objawieniach Matki Bożej w Fatimie. W Polsce Ruch ten zrodził się w 1987 roku. Z kolei sam Dzień Świętości Życia na terytorium Kościoła w Polsce ustanowiono w 1998 – jako odpowiedź na apel św. Jana Pawła II z encykliki „Evangelium Vitae” ogłoszonej 25 marca 1995 roku. Papież napisał w niej: „Człowiek i jego życie jawią się nam jako jeden z najwspanialszych cudów stworzenia” (Evangelium Vitae, 84).

Modlitwa Duchowej Adopcji trwa tyle czasu, ile przebiega ciąża – 9 miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców. Osoba decydująca się na adopcję duchową nie wie, kim jest "jej" dziecko, jego imię zna tylko Bóg. Wszyscy, którzy pragną złożyć przyrzeczenia Duchowej Adopcji, mogą zrobić to w kościele podczas specjalnej Eucharystii, ale również prywatnie. Praktykę tę może podjąć każdy. Nie można adoptować więcej niż jedno dziecko.

Szczegółowe informacje o Dziele Adopcji Dziecka Poczętego można znaleźć na stronach:  centrumzawierzenia.jasnagora.plwww.duchowaadopcja.pl oraz  paulini.com.pl/duchowa-adopcja. Aby ułatwić codzienne zobowiązanie modlitewne, można też skorzystać z aplikacji na telefon „Adoptuj życie”, stworzonej przez Fundację Małych Stópek. Dzięki aplikacji można zobaczyć, jak dziecko codziennie rośnie, są również zdjęcia USG, które towarzyszą w każdym dniu modlitwy.

Radujmy się w Dzień Zwiastowania Pańskiego z „tak” wypowiedzianego przez Maryję”, a w miarę możliwości zachęcamy do włączenia się w dzieło Duchowej Adopcji.

 

Literatura:

brewiarz.pl/czytelnia/dsz.php3

brewiarz.pl/czytelnia/swieci/03-25a.php3

misericors.org/25-marca-dzien-swietosci-zycia-25-marca-dzien-swietosci-zycia-polaczony-z-adopcja-dziecka-poczetego/

opoka.org.pl/biblioteka/T/TS/zwiastowanie.html