Abp Marek Jędraszewski - jako zwierzchnik Fundacji Jana Pawła II - sprawował w Rzymie 6 lutego 2023 r. Eucharystię dla odpowiedzialnych za Fundację. W zakresie jej działalności znajduje się Dom w Lublinie, który od początku swojego istnienia prowadzony jest przez Księży Sercanów. W spotkaniu wziął udział dyrektor Domu Fundacji ks. Jan Strzałka SCJ.

Abp Marek Jędraszewski, komentując fragment opisu stworzenia świata z Księgi Rodzaju odczytywany w Liturgii Słowa z dnia, zwrócił uwagę na słowa „na początku Bóg stworzył niebo i ziemię”, które z jednej strony odnoszą się do konsekwencji czasowej, ale również do porządkowania ludzkiego myślenia o świecie i podkreślił: „Jeżeli na początku tego myślenia jest Bóg Stwórca powołujący wszystko ex nihilo, to potem wszystko się także dalej właściwie porządkuje. Natomiast kiedy odrzuca się Boga, zaczynają się w obrazie tego świata daleko idące rysy, konflikty, napięcia, chaos”.

W tym kontekście Metropolita krakowski odwołał się do proroczych słów Jana Pawła II, który we współczesnych mu czasach potrafił wskazać drogowskazy pozwalające odnaleźć właściwe ścieżki wśród zagubionych dróg duchowej wędrówki po ziemskim pielgrzymowaniu i wśród współcześnie bardzo często pojawiającego się zwątpienia w sens istnienia. Zachęcał, by wracając ku Bogu „otworzyć drzwi Chrystusowi z przekonaniem, że On wie o nas dużo więcej i bardziej głęboko niż my sami”.

Z kolei - zwracając swe myśli bezpośrednio do odpowiedzialnych za Fundację Jana Pawła II - modlił się o ich umiejętność zrozumienia wyzwań czasu i o to, by potrafili iść z radością na spotkanie świata - niosąc mu Ewangelię. Podkreślał, iż ważną rolą Fundacji jest nie tylko zapełnianie skarbca spuścizny Jana Pawła II, ale pokazywanie „piękna świata, który nosi w sobie wyraźny ślad Boskiego Logosu” oraz dawanie współczesnemu człowiekowi nadziei na zbawienie.

Fundacja Jana Pawła II, z siedzibą główną w Watykanie, to organizacja kościelna non profit, która została ustanowiona dekretem papieskim 16 października 1981. Jej celem jest popieranie oraz realizacja inicjatyw o charakterze edukacyjnym, naukowym, kulturalnym, religijnym i charytatywnym, związanych z pontyfikatem Ojca Świętego Jana Pawła II. Fundacja prowadzi m.in. program stypendialny dla młodzieży z krajów dawnych republik Związku Radzieckiego oraz Europy Wschodniej (nie należących do Unii Europejskiej) czy Ośrodek Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II, który zajmuje się zabezpieczeniem dokumentów dotyczących pontyfikatu Jana Pawła II i dba o przekazanie jego dziedzictwa przyszłym pokoleniom.

Od początku istnienia Domem Fundacji Jana Pawła II w Lublinie kierują Sercanie. Pierwszym jego dyrektorem był ks. prof. M. Radwan SCJ. Współpraca Fundacji Jana Pawła II i Prowincji Polskiej Księży Sercanów przybrała formalne kształty w 1995 roku, kiedy podpisano odpowiednią umowę na prowadzenie Domu Fundacji w Lublinie i kierowanie programem stypendialnym – wówczas nowym dyrektorem został ks. Ryszard Krupa SCJ, pełniący tę funkcję nieprzerwanie do roku 2013. Jego współpracownikami byli: ks. Marek Romańczyk SCJ (1999-2002), ks. Paweł Krok SCJ (2002-2004) i ks. Włodzimierz Płatek SCJ (2006-2012). Od 1 stycznia 2013 roku funkcję dyrektora Domu pełni ks. Jan Strzałka SCJ. Jego współpracownikiem w latach 2012-2016 był ks. Franciszek Wielgut SCJ, a obecnie funkcję zastępcy sprawuje ks. Robert Ptak SCJ.

Biuro prasowe/DM

Foto: Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej