Jak co roku, 4 grudnia, Górnicy, wszyscy pracownicy Kopalni oraz Parafianie gromadzą się na uroczystości odpustowej w naszej parafii ku czci św Barbary - patronki naszej Parafii w Bełchatowie. W tym roku obbyły się dwie uroczyste Eucharystie. Pierwsza, o godz. 9:30, której przewodniczył ks. Wojciech Woźniak SCJ i druga o godz. 18:00, której przewodniczył ks. Zenon Siedlarz SCJ - proboszcz parafii NSPJ w Krakowie Płaszowie i kustosz Sanktuarium MB Płaszowskiej Błogosławionego Macierzyństwa, od którego otrzymaliśmy piękną replikę obrazu, który zostanie zamieszczony u nas w kościele.

Św. Barbaro! Miej w opiece naszą Parafię oraz Górników. Opiekuj się Nami! 

Zob.: Info i zdjęcia.