Już za kilka dni rozpocznie się Międzynarodowe Seminarium Teologiczne koordynowane przez Centrum Studiów Dehoniańskich (CSD) z Rzymu, ale przedewszystkim współorganizowane przez kontynentalne komisje teologiczne. W dniach od 20 do 25 lipca w Yogyakarta (Indonezja) spotka się ponad pięćdziesięciu współbraci, którzy dyskutować będą na temat tożsamości sercańśkiej i sposobach jej wyrażania w różnych kulturach.

Oficjalny tytuł seminarium brzmi: " Charyzmat i pobożności: w stronę inkulturowanej tożsamości sercańskiej". Refleksja koncentrować się będzie wokół dwóch głównych tematów: formy pobożności, które są wypadkową sytuacji społecznej, kultury i duchowości; oraz charyzmat sercański, tj. wartości pozostawione nam przez o. Dehona. Podstwowym wyzwaniem seminarium jest znalezienie odpowiedzi na pytanie czy nasza pobożność, osobista i wspólnotowa, pomaga umacniać naszą sercańską tożsamość?

Punktem wyjścia do dyskusji będą materiały przygotowane przez komisje kontynentalne, które przygotowywały się do tego seminarium przez ostatni rok.

Postępy prac prowadzonych w Yogyakarta można śledzić na bieżąco dzięki dedykowanej temu wydarzeniu nowej stronie internetowej. Pod adresem www.charismdevotions.com można już odnaleźć część materiałów, które pomogą poznać lepiej założenia i główne idee seminarium.