Po zakończeniu rozważań na temat Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa, które ukazały się w tomiku „Uczyń serca nasze według Serca Twego”, pragnę zaproponować nowy cykl rozważań na miesiąc czerwiec.

Tematem naszych medytacji będą Obietnice, jakie zostawił św. Małgorzacie Marii Alacoque Pan Jezus, gdy w XVII wieku objawiał jej tajemnice Swego Serca.

Na początek krótka historia życia tej wielkiej świętj, objawień jakie ta święta przeżyła i wreszcie spisanych obietnic, jakie przekazała nam historia Kultu Serca Jezusowego.

W kolejnych rozważaniach przejdziemy już do poszczególnych obietnic, aby przybliżyć ich treść. Dla lepszego zrozumienia postanowiłem, że każde rozważanie będzie miało dwie części. W pierwszej postaram się pokazać teologiczną wymowę obietnicy, aby w następnym rozważaniu, w drugiej części podać praktyczny wymiar, sens, wymagania i konsekwencje jakie płyną z poszczególnych obietnic.

Niniejsza publikacja może stanowić doskonałą pomoc w przeżywaniu nabożeństw czerwcowych, jak również pierwszych piątków miesiąca. Zapraszam do lektury i dzielenia się z wiernymi tymi treściami, które mam nadzieję zbliżą nas wszystkich do najświętszego Serca Pana Jezusa.

ks. Wiesław Pietrzak SCJ

za:  Wydawnictwo Dehon gdzie również można zamówić tę książkę.

 

Nowa książka napisana przez ks. Wiesława Pietrzaka SCJ próbuje pomóc w przeżywaniu zbliżenia się do Serca Jezusowego szczególnie w miesiącu czerwcu, proponując rozważania opierające się na obietnicach danych św. Małgorzacie Marii Alacoque. Autor używa podwójnej formy tych obietnic. Jedne, które są wyrażone w formie oficjalnej i drugie w formie ludowej. Dało to możliwość przeprowadzenia podwójnej medytacji jak to autor określa chciał „pokazać teologiczną wymowę obietnicy, aby w następnym rozważaniu, w drugiej części podać praktyczny wymiar, sens, wymagania i konsekwencje jakie płyną z poszczególnych obietnic”. Dało to możliwość napisania 24 rozmyślań. Wraz z rozmyślaniem wstępnym, rozmyślaniami o Godzinie świętej, Adoracji wynagradzającej, Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa, Arcybractwie Straży Honorowej i Nabożeństwach czerwcowych mamy do dyspozycji rozmyślania na każdy dzień czerwca. Warto sięgnąć po tę pomoc szczególnie w czasie, gdy na nowo uroczyście dokonujemy aktu oddania się Najświętszemu Sercu Jezusowemu. (ZKH SCJ)

OBIETNICE:

 1. Dam im wszystkie łaski, potrzebne im w ich stanie.
 2. Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach.
 3. Będę sam ich pociechą we wszelkich smutkach i utrapieniach.
 4. Będę ich najbezpieczniejszą ucieczką w życiu, a szczególnie w godzinę śmierci.
 5. Będę błogosławić wszystkim ich zamiarom i sprawom.
 6. Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło i morze niewyczerpanego miłosierdzia
 7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi.
 8. Dusze gorliwe szybko dostąpią doskonałości.
 9. Zleję błogosławieństwo na te domy, w których obraz mego Boskiego Serca będzie zawieszony i czczony.
 10. Kapłanom dam moc kruszenia serc najzatwardzialszych.
 11. Imiona osób, które rozpowszechniać będą nabożeństwo do mego Serca, będą w Nim zapisane i na zawsze w Nim pozostaną.
 12. Z nadmiernego miłosierdzia mego Serca obiecuję ci, że wszechmocna miłość tego Serca wszystkim przystępującym przez dziewięć z rzędu pierwszych piątków miesiąca do Komunii św. da ostateczną łaskę pokuty tak, że nie umrą w stanie Jego niełaski ani bez sakramentów św. i że Serce moje będzie dla nich bezpieczną ucieczką w godzinę śmierci.

 

Ludowe brzmienie obietnic Najświętszego Serca Jezusa:

1.   Wskażę im w życiu powołania drogę, a nią idących swą łaską wspomogę.

2.   W rodzinie spokój i zgoda zagości, bo złączę wszystkich więzią mej miłości.

3.   Gdy ból i smutek zadadzą im ranę, Ja sam balsamem pociechy się stanę.

4.   Pod moim skrzydłem grot złego ich minie, Jam ich ucieczką w ostatniej godzinie.

5.   Stąd wzrok mój na nich odpocznie łaskawy, pobłogosławię codzienne ich sprawy.

6.   W Sercu tym źródło grzesznikom otworzę, z którego spłynie miłosierdzia morze.

7.   Od mego Serca ognistych płomieni serce oziębłe w gorące się zmieni.

8.   Serca, co dotąd służą Mi gorliwie, jeszcze gorętszą miłością ożywię.

9.   Dom, gdzie czcić będą obraz Serca mego, z błogosławieństwa zasłynie Bożego.

10.    Pracy kapłańskiej dam błogosławieństwo,  że z serc najtwardszych odniesie zwycięstwo.

11.    Czci mej szerzeniu gorliwie oddani  w tym Sercu będą na wieki wpisani.

12.    Kto dziewięć pierwszych piątków odprawi jak trzeba, nie umrze w grzechu, lecz wejdzie do nieba.