W sobotę 15.10.2022 r. o godzinie 19:00 w kościele pw. Dobrego Pasterza w Lublinie, rozpoczęło się kolejne Sercańskie Czuwanie Młodzieży. Młodzi ludzie z parafii sercańskich w całej Polsce, przyjechali do stolicy Lubelszczyzny na nocne spotkanie pod hasłem „Daj (s)pokój”.

Dobry początek

Całe wydarzenie wszyscy uczestnicy rozpoczęli wspólnym śpiewem i tańcem do piosenek granych przez Scholę „Dobry Pasterz”. Następnie wszystkich gości przywitali reprezentanci młodzieży organizującej czuwanie, oraz ks. Kazimierz Lewandowski SCJ – proboszcz parafii pw. Dobrego Pasterza w Lublinie. 

Zaproszeni goście i nie tylko

Pierwszym punktem czuwania była konferencja, którą wygłosił ksiądz Przemysław Bukowski SCJ. Zwrócił uwagę uczestników na drabinę potrzeb w ludzkim życiu, oraz poprowadził swoje rozważania do wniosku, który można ująć w słowach: „Im większa wartość, tym większa wolność”. Następnie swoje świadectwo wygłosiła Monika Ogrodnik – nie kryjąca się ze swoją wiarą dziewczyna, tworząca filmy na Tik-Toku pod nazwą @bozasila. Monika podzieliła się swoją drogą poszukiwania sensu życia, który ostatecznie odkryła poprzez codzienną lekturę Pisma Świętego i otwarcie się na Bożą Miłość. Ostatnią konferencję wieczoru przygotował ksiądz Piotr Chmielecki SCJ. Uwagę młodzieży skupił wokół różnych źródeł niepokoju na świecie i podał konkretne sposoby, dzięki którym można przeciwdziałać tym sytuacjom. Ponadto podjął problem używek, po które sięgają młodzi ludzie i skutków ich oddziaływania. Cała konferencja zakończyła się wspólną modlitwą.

W czasie przemówienia księdza Przemysława Bukowskiego SCJ - w kościele pojawił się niespodziewany gość – ksiądz biskup Adam Bab, biskup pomocniczy Diecezji Lubelskiej. W czasie czuwania przemówił do wszystkich zgromadzonych w kilku słowach, po czym indywidualnie rozmawiał z uczestnikami.

Ojciec Generał na czuwaniu

W związku z trwającą wizytacją kanoniczną Ojca Generała Carlosa Luisa Suáreza Codorniú SCJ w Polsce, nie zabrakło jego obecności na czuwaniu. Wprawdzie nie był obecny osobiście, ale przygotował nagranie video, w którym skierował do młodzieży swoje przesłanie. Zaprosił młodych, by potraktowali swoje życie jako prezent, będący źródłem radości człowieka. Za wzorem św. Franciszka Ksawerego poprosił uczestników, by przeżywali swoją codzienność z otwartym sercem, burząc mury podziałów i traktując świat jako jedną wielką rodzinę, którą jednoczy Chrystus. 

Przerwa, spowiedź i Msza święta

Po przerwie, w czasie której wszyscy udali się na posiłek, którym był tradycyjny bigos, rozpoczęło się nabożeństwo pokutne połączone z adoracją Najświętszego Sakramentu. Przewodniczył mu ksiądz Karol Milewski SCJ. W tym czasie każdy mógł skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania, oraz duchowo przygotować się do Mszy Świętej.

Do aktywnego udziału w Eucharystii wszystkich zgromadzonych przygotowała Schola „Dobry Pasterz”. O godzinie 0:45 rozpoczęła się najważniejsza część czuwania – uroczysta Msza Święta. Przewodniczył jej ksiądz Sławomir Knopik SCJ – Prowincjał Polskiej Prowincji Księży Sercanów. W homilii odniósł się do kryzysu wiary wśród młodych. Pozorne „danie sobie spokoju” w kwestii sakramentów, oraz lekcji religii, wcale nie prowadzi do spokojnego życia. Dobre przeżywanie swojego czasu na ziemi, jest możliwe tylko w oparciu o Miłość Boga do nas, obecną w Eucharystii, oraz ubogacaniu go innymi, dobrymi praktykami religijnymi. Po błogosławieństwie i rozesłaniu, młodzież, wraz ze swoimi opiekunami, wróciła do swoich parafii.

Medialne wsparcie

Po raz pierwszy w historii Sercańskich Czuwań Młodzieży, całe wydarzenie było transmitowanie w formie video na kanale YouTube dzięki Profeto.pl. Podobnie jak dotychczas, Profeto.pl prowadziło także transmisję radiową. Jesienne czuwanie pod hasłem „Daj (s)pokoj” przekroczyło granice parafii i diecezji, dzięki promocji i udostępnieniu na profilu Facebook transmisji online przez Synaj.TV (Diecezja Tarnowska).

Karol Salawa / Grupa Medialna SDM