W miniony piątek w naszym seminarium odbyła się obrona prac magisterskich oraz egzamin ex universa theologia, do którego przystąpiło dwóch alumnów VI roku. W piątek 1 marca 2019 r. o godz. 12.00 w lektorium (czytelni) zgromadziła się komisja w składzie: ks. prof. dr hab. Stanisław Hałas SCJ (Teologia biblijna); ks. dr hab prof. UPJPII Tadeusz Kałużny SCJ (Teologia dogmatyczna); ks. dr Krzysztof Paluch SCJ (Teologia moralna); ks. dr Dariusz Salamon SCJ (Teologia fundamentalna). Na czele komisji stanął ks. dr hab. prof. UPJPII Roman Bogacz, prodziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, do którego jest afiliowane nasze sercańskie seminarium.

Nasi studenci przygotowali prace magisterskie:

dk. Wojciech Bochenek SCJ
Kościół w Korei z perspektywy podróży apostolskiej papieża Franciszka do Republiki Korei
Praca magisterska napisana na seminarium z Misjologii pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Jana Górskiego z Uniwersytetu Śląskiego

dk. Dariusz Motyka SCJ
Wpływ alkoholu na rodzinę
Praca magisterska napisana na seminarium naukowym z teologii moralnej pod kierunkiem ks. dra Krzysztofa Palucha SCJ

Gratulujemy pomyślnie zdanego egzaminu!

Więcej zdjęć na stronie seminarium: http://www.seminarium.scj.pl/galeria/egzamin-magisterski-2019