Tuż przed odpustem parafialnym proboszcz z Florynki, ks. Bogusław Pociask SCJ, obchodzi swoje imieniny. Na Mszy wieczornej o godz. 18:00 zebrani wierni towarzyszyli mu modląc się o zdrowie i zaangażowanie na rzecz parafii. We Mszy św. koncelebrowanej uczestniczył również ks. Dariusz Salamon SCJ, rektor seminarium Księży Sercanów w Stadnikach, który będzie nam pomagał byśmy w sposób wielce duchowy przeżyli odpust parafialny ku czci świętego Archanioła Michała.

Na końcu Eucharystii członkowie Rady parafialnej i innych grup złożyli księdzu proboszczowi wiele życzeń zauważając już wielkie zaangażowanie w działanie parafii czym go wielce wzruszyli. Wychodząc wierni mogli jeszcze poczęstować się ofiarowanymi przez księdza proboszcza cukierkami.