Mimo, że święto archaniołów jest dopiero 29 września dzisiejsza niedziela (24 września 2023 roku) upłynęła nam pod znakiem odpustu parafialnego. Biskup Jerzy Ablewicz, ordynariusz tarnowski, ustanowił patronów świątyni: Najświętsze Serce Pana Jezusa i św. Michała Archanioła. Tym samym dał możliwość dwukrotnego zyskiwania przez wiernych odpustu zupełnego z okazji parafialnego święta. Równocześnie postanowiono, że odpust będzie obchodzony w ostatnią niedzielę września. I tak kościół we Florynce świętuje swojego Patrona dając możliwość zyskania odpustu zupełnego będąc w stanie łaski uświęcającej (pod zwykłymi warunkami).

Również serdecznie powitaliśmy pośród nas dzisiejszego kaznodzieję ks. dr Dariusza Salamona SCJ – rektora seminarium Księży Sercanów w Stadnikach, który przeprowadził nas duchowo przez nasze parafialne święto. W swoim kazaniu zaznaczył, że mimo usłyszenia wielu treści o walce, szczególnie tego dobra ze złem są to informacje pozytywne. Modlitwa do Archanioła Michała, wiadomość, że zostaliśmy odkupieni przez krew Baranka czyli mamy możliwość na szczęści wieczne. Jednak potrzeba jeszcze naszego świadectwa. Jak kaznodzieja zaznaczył zbyt często zostawiamy jakąś furtkę, przez którą zło może wejść w nasze życie. Wymienił ich kilka, by mieć o nich świadomość. Takimi furtkami dla zła może być alkohol, poprzez który do naszego społeczeństwa i rodzin może wejść różnorakie zło. Może to być pornografia, która wykrzywia pojęcie miłości. Może to być brak przebaczenia i pojednania, co zamyka nas w kajdanach nienawiści. Może to być nieumiarkowana żądza pieniądza i bogactwa co daje złu możliwość zburzenia naszego spokoju. Może to być w wiara w różne gusła, zabobony i przepowiednie co nas oddala od wiary w Boga samego. Naszemu kaznodziei, księdzu Darkowi dziękujemy za wygłoszone Słowo Boże i za podjętą posługę.

Dziękujemy wszystkim, którzy przygotowali liturgię Mszy św. i naszą świątynię na dzisiejszą uroczystość. Bóg zapłać ministrantom, lektorom, strażakom, orkiestrze, wszystkim zaangażowanym w tę liturgię. Niestety nie mieliśmy szczęścia na zorganizowanie procesji Eucharystycznej z powodu warunków atmosferycznych. Jednak wszyscy do ostatniego momentu byli gotowi, by chwycić za feretrony, sztandary i kwiaty do sypania, by dać świadectwo przywiązania do naszego patrona św. Archanioła Michała. Wyrażamy wdzięczność za dar wspólnej modlitwy: Księżom z naszego dekanatu, Siostrom św. Józefa i poszczególnym wiernym. Dziękujemy także za dzisiejszą składkę przeznaczoną na potrzeby inwestycyjne w naszej parafii. Bóg zapłać.