Celem formacji Sercańskiej jest naśladowanie Jezusa Chrystusa oraz integracja życia chrześcijańskiego i zakonnego w oparciu o charyzmat Ojca Założyciela.

Formacja ta dzieli się na dwa etapy: formację podstawową i ciągłą. Formacja podstawowa obejmuje okres od duszpasterstwa powołań do święceń kapłańskich zaś w przypadku braci zakonnych do profesji wieczystej. Formacja ciągła trwa przez całe życie zakonne.

 

Duszpasterstwo powołań
To pierwszy etap formacji, którego celem jest pomóc w odkryciu przez osobę Bożego daru powołania i udzielenia na to wezwanie właściwej odpowiedzi. W tym czasie młodzi ludzie mają możliwość poznania historii Zgromadzenia, charyzmatu i duchowości oraz pogłębienia swej formacji duchowo-religijnej.

Kontakt:  mlodzisercanie.pl

 

Postulat
To czas, w którym pomaga się kandydatowi do Zgromadzenia osiągnąć należyty poziom dojrzałości ludzkiej i chrześcijańskiej, by odpowiedzieć na dar powołania zakonnego. To także przygotowanie do stylu życia właściwego Zgromadzeniu.

Postulat znajduje się w Pliszczynie k. Lublina
postulat@scj.pl


Nowicjat
To okres pełnego wprowadzenia osoby w doświadczenie naśladowania Chrystusa czystego, ubogiego i posłusznego, zgodnie z charyzmatem Sercanów oraz włączenia do Zgromadzenia poprzez złożenia pierwszej profesji zakonnej.

Nowicjat znajduje się w Kątach Starych k. Stopnicy
nowicjat@scj.pl


Seminarium
To najdłuższy etap formacji podstawowej, który trwa przynajmniej sześć lat. Pierwsze dwa lata obejmują studia filozoficzne, a kolejne cztery studia teologiczne. Celem formacji seminaryjnej jest nabycie przez studentów odpowiednich walorów intelektualno-duchowych i pastoralnych, potrzebnych do przepowiadania Ewangelii. Dokonuje się tu także formacja Serwańska, która stanowi o specyfice Zgromadzenia Sercanów w Kościele i świecie.

Seminarium znajduje się w Stadnikach
seminarium@scj.pl
 seminarium.scj.pl


Formacja stała
Jest procesem odnowy, który obejmuje wszystkie aspekty rozwoju sercanina po ślubach wieczystych czy święceniach kapłańskich. Dotyczy także całych wspólnot w ich wymiarze duchowym, ludzkim, braterskim, apostolskim i kulturowym. Formacja ta obejmuje pierwsze lata życia kapłańskiego i braci zakonnych, wiek średni, dojrzały i podeszły.

Odpowiedzialny: Dyrektor Formacji Stałej


Formacja braci zakonnych - Juniorat
Bracia zakonni, na równi z księżmi, stanowią Zgromadzenie złączone wspólnym ideałem życia poświęconego Bogu, na wzór Ojca Założyciela. Realizują swe powołanie zakonne, służąc na różnych odcinkach działalności apostolskiej Zgromadzenia w kraju i za granicą. Formacja braci jest taka sama, jak kandydatów do kapłaństwa.