O. Carlos Luis Suárez Codorniú SCJ od 10 września br. będzie przebywał w Polsce w sercańskich wspólnotach. Wizytacja ma charakter kanoniczny, jej celem jest doświadczanie braterskości, międzynarodowości Zgromadzenia. Ważnym jej elementem są indywidualne oraz wspólnotowe rozmowy i spotkania z Ojcem Generałem na tematy związane z codziennym życiem zakonników, zamierzeniami zarządu generalnego wobec Sercanów w świecie. Wśród zagadnień szczegółowych m. in. perspektywa beatyfikacji założyciela, Sługo Bożego o. Leona Jana Dehona, i realizacja „dziś” sercańskiego charyzmatu.

Jak już wspomniano wizyta o. Generała ma charakter kanoniczny, wypływa z obowiązków zapisanych w Konstytucjach Zgromadzenia: „Przełożony Generalny, wspomagany przez swoją radę rządzi i animuje Zgromadzenie w wypełnianiu jego misji w Kościele. W wierności natchnieniu o. Dehona troszczy się on, uwzględniając różnorodność sytuacji, o jedność tego samego ducha i koordynację działalności. Funkcję tę pełni zwłaszcza przez wizytację Zgromadzenia osobiście lub przez delegatów” (Konstytucja, nr 132).

O. Carlos Luis Suárez Codorniú SCJ przełożonym generalnym został wybrany 20 lipca 2018 roku, podczas 24. Kapituły Generalnej Sercanów. Urodził się w Las Palmas 2 września 1965 roku. Do Zgromadzenia wstąpił w 1984 roku, a święcenia kapłańskie przyjął w 1990 roku. Studiował filozofię i teologię w Salamance i w Caracas. Posiada licencjat z nauk biblijnych (Papieski Instytut Biblijny w Rzymie) i doktorat (Papieski Uniwersytet Gregoriański w Rzymie). Przed wybraniem na urząd generała mieszkał i pracował w stolicy Wenezueli, gdzie wykładał Pismo Święte i był rektorem Instytutu Teologii Religijnej (ITER) oraz dziekanem Wydziału Teologicznego Katolickiego Uniwersytetu im. Andrésa Bello. Przez pewien czas pracował także w Indiach.

WP/DM