Zgromadzenie Księży Najświętszego Serca Jezusowego (Księża Sercanie)
Congregatio Sacerdotum a Sacro Corde Iesu (SCI)


 

Powołaniem Zgromadzenia Sercanów jest oddawanie czci Najświętszemu Sercu Jezusowemu i wynagradzanie Bogu za grzechy. Założyciel sercanów, ks. Leon Jan Dehon uważał, że niesprawiedliwość społeczna, z którą się zetknął w czasie pracy wśród robotników, wynika z odrzucenia Chrystusa przez całe społeczeństwa; według niego naprawić to zło można poprzez głębokie zjednoczenie z Chrystusem w tajemnicy Jego Boskiego Serca. 

Sercanie
Zgromadzenie Księży Najświętszego Serca Jezusowego, Congregatio Sacerdotum a Sacro Corde Iesu (SCI). Zgromadzenie zakonne, kleryckie, habitowe.

Charyzmat: wynagradzanie Bogu za grzechy poprzez zjednoczenie z Bożym Sercem we Mszy św. wynagradzającej, przez adorację Najświętszego Sakramentu oraz ofiary i cierpienia podejmowane w łączności z Chrystusem Wynagrodzicielem.

Hasło: „Przyjdź Królestwo Twoje”.

Data założenia: 28 czerwca 1878 r., zatwierdzone 25 lutego 1888 r. przez papieża Leona XIII
w Polsce od 1928 r.

Założyciel: ks. Leon Gustaw Dehon z Francji. Imię zakonne Jan od Serca Jezusowego. Dlatego często nazywany Leon Jan Dehon lub Jan Leon Dehon.

Więcej o tym ► KIM JESTEŚMY

Przełożony generalny: 
Via Casale San Pio V, 20, 00165 Roma, Italia
www.dehoniani.org

Przełożony prowincji polskiej: 
ul. Łowicka 46, 02-531 Warszawa
www.sercanie.pl

Domy formacyjne:
Postulat – Pliszczyn 78, 20-258 Lublin
http://pliszczyn.scj.pl/

Nowicjat – Kąty Stare 11, 28-130 Stopnica
https://nowicjat.scj.pl/

Wyższe Seminarium Misyjne – Stadniki 81, 32-422 Stadniki
https://seminarium.scj.pl/

Nasze placówki w Polsce:

► Parafie, ► Domy rekolekcyjne, ► Domy formacyjne

Polacy na misjach i za granicą
posługujemy w: Austria, Belgia, Białoruś, Chorwacja, Filipiny, Finlandia, Francja, Indonezja, Kamerun, Kongo, Mołdawia, Niemcy, RPA, Szwajcaria, Ukraina, Włochy, USA.


Jeżeli jesteś zainteresowany naszym Zgromadzeniem tutaj znajdziesz niektóre

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

 

Sercanie przyjmują w swoje szeregi !

 

Do Zgromadzenia Księży Sercanów przyjmowani są kandydaci na kapłanów i braci zakonnych. Kandydatów przyjmuje Ksiądz Prowincjał, po rozmowie kwalifikacyjnej.

 

Kandydaci przed przyjęciem kontaktują się z księdzem odpowiedzialnym za duszpasterstwo powołań:

 

Formacja podstawowa obejmuje roczny postulat (Pliszczyn/Stopnica), roczny nowicjat (Stopnica) oraz sześcioletnie studia filozoficzno-teologiczne (Stadniki).

 

Na rozmowę kwalifikacyjną każdy kandydat powinien zabrać ze sobą następujące dokumenty:

- własnoręcznie napisana prośba o przyjęcie do Zgromadzenia

- własnoręcznie napisany życiorys

- świadectwo chrztu (aktualne) i bierzmowania

- świadectwo moralności od swojego księdza proboszcza

- świadectwo dojrzałości /oryginał/ lub dyplom ukończenia studiów wyższych

- w przypadku kandydatów na braci zakonnych przynajmniej świadectwo ukończenia szkoły zawodowej

- świadectwo zdrowia /jak na studia wyższe/

- dwie fotografie

 

Więcej informacji i kontakty na: ► mlodzisercanie.pl