Pod hasłem „Bądź znakiem w Kościele i dla Kościoła” członkowie Okręgu Austro-Chorwackiego zebrali się w dniach 15–17 października w Wiedniu na obradach IV Kapituły.

Kapituła Okręgu Austrii i Chorwacji skupiała się głównie na własnej rzeczywistości i stojących przed nią wyzwaniach: komunikacji i braterstwie. Pod przewodnictwem doświadczonego i dynamicznego gospodarza bracia intensywnie skupiali się na tematach związanych z rzeczywistością Dystryktu oraz tych mających na celu przygotowanie do Kapituły Generalnej. Biorąc pod uwagę, że Dystrykt składa się z dwóch bardzo różnych rzeczywistości, a mianowicie wspólnot Austrii i Chorwacji, wymaga to od braci podjęcia wielkiego kroku, aby komunikacja i praca braterska była możliwa i konkretna. I jest to możliwe! Język polski jest środkiem komunikacji między nimi, gdyż wszyscy z łatwością wypowiadają się w tym języku. W imieniu Zarządu Generalnego obecny był także radny odpowiedzialny za ten obszar geograficzny, ks. Levi dos Anjos Ferreira. Życzymy, aby Okręg ACR otrzymał światło Ducha Świętego, aby wiele pomysłów, projektów i marzeń wynikających z tego rozdziału mogło w najbliższej przyszłości stać się rzeczywistością.

Więcej na stronie: https://www.dehoniani.org/en/chapter-acr-assembly/