W sobotę, 15 czerwca br., w Wyższym Seminarium Misyjnym w Stadnikach świętowaliśmy jubileusze kapłańskie naszych współbraci, diamentowego Jubilata – ks. Stefana Achingera, złotego Jubilata – ks. Jerzego Choczaja oraz srebrnych Jubilatów: ks. Jarosława Maślanki, ks. Zdzisława Pławeckiego, ks. Zenona Siedlarza, ks. Jerzego Wilka i ks. Zygmunta Żaczka.

Obchody jubileuszy rozpoczęła uroczysta Eucharystia, celebrowana w seminaryjnej kaplicy, której przewodniczył ks. Jerzy Choczaj. Udział wzięli w niej, obok Jubilatów, współbracia z prowincji, na czele z wikariuszem prowincjalnym, ks. Witoldem Janusiem. Okolicznościową homilię wygłosił ks. Eugeniusz Ziemann, który w czasie formacji srebrnych Jubilatów był rektorem seminarium. W swojej homilii kaznodzieja podkreślił okoliczności przeżywania tegorocznych jubileuszy w kontekście rozpoczynającej się w Rzymie Kapituły Generalnej, która zawsze jest otwarciem się na słuchanie i działanie Ducha Świętego. Z tego też względu każdy z nas, a zwłaszcza czcigodni Jubilaci, powinni otwierać się na Ducha Świętego, niezależnie od etapu swojego życia. Kaznodzieja w przepowiadanym Słowie Bożym przypominał teologiczne fundamenty kapłaństwa i jego istotę, która ma swe źródło w Sercu Jezusa. Nawiązał również do osoby Założyciela, o. Dehona, który dla każdego z nas powinien być inspiracją.

Po homilii wikariusz prowincjalny, ks. Witold Januś, udzielił ks. Stefanowi Achingerowi i ks. Jerzemu Choczajowi, którzy obchodzili 60- i 50-lecie kapłaństwa, stosownego błogosławieństwa oraz przyjął odnowienie przyrzeczeń kapłańskich, jakie złożyli srebrni Jubilaci. Ks. Witold Januś wyraził również wdzięczność wobec każdego z Jubilatów za trud ich wieloletniej pracy dla dobra Prowincji i Zgromadzenia i przypomniał po krótce ich miejsca posług, kierując jednocześnie względem nich słowa serdecznych życzeń na dalsze lata ich kapłańskiego życia.

Po zakończonej Mszy Świętej i obiedzie, miało miejsce dalsze świętowanie w sali Oazie. Rektor seminarium, ks. Dariusz Salamon, w imieniu wszystkich zebranych złożył Jubilatom życzenia i następnie przy kawie i torcie nasi Jubilaci dzielili się z zebranymi swoimi wspomnieniami z historii ich powołań oraz lat posługi kapłańskiej.

Diamentowemu, złotemu i srebrnym Jubilatom życzymy obfitości łask Bożego Serca!

Więcej na: Seminarium - Sercanie (scj.pl)