"Kary kościelne w misji Kościoła"

Taki tytuł nosiło sympozjum naukowe zorganizowane w czwartek 10 listopada 2016 r. przez Wyższe Seminarium Misyjne Księży Sercanów w Stadnikach. W jego trakcie wygłoszono następujące referaty:

1. Wymiar kar kościelnych kontekście salus animarum - ks. prof. UKSW dr hab. Józef Wroceński SCJ (UKSW, Warszawa)

2. Sacramentorum sanctitatis tutela w kanonicznym prawie karnym aktualnie obowiązującym - o. dr hab. Dariusz Borek O.Carm. (UKSW, Warszawa)

3. Przestępstwa contra mores a misja Kościoła w sytuacji zgorszenia - o. dr hab. Piotr Skonieczny OP (UPJPII, Kraków)

4. Uwolnienie z kar kościelnych w sakramencie pokuty - ks. dr hab. Marek Stokłosa SCJ  (UKSW, Warszawa)

5. Prawo kościelne w świetle refleksji teologicznomoralnej - bp prof. KUL dr hab. Józef Wróbel SCJ (KUL, Lublin)

6. Dyskusja panelowa

7. Homilia bpa Józefa Wróbla SCJ

 

Dziękujemy Radiu Profeto.pl za udostępnienie nagrań z konferencji.