Zgromadzenie Księży Najświętszego Serca Jezusowego (Sercanie) i Fundacja Profeto oświadczają, że wszelkie formy zgromadzeń i wieców oraz akcji polegających na wysyłaniu do aresztu listów nie są naszą inicjatywą i nie były z nami konsultowane. Prosimy, by wsparcie dla ks. Michała wyrażać w modlitwie i duchowej bliskości. Jesteśmy przekonani, że jego uniewinnienie nastąpi przez konfrontację oskarżeń ze stanem faktycznym. Dlatego prosimy, by nie intensyfikować emocji i nie wykorzystywać aresztowania ks. Michała do bieżących celów. Za wszelkie przejawy życzliwości, wsparcia i solidarności z serca dziękujemy.