W dzień urodzin Założyciela Sercanów o. Leona Jana Dehona modliliśmy się o powołania. Różne one są. Może nie od razu będą to powołania kapłańskie i zakonne. Może najpierw będą to powołania, które ogarnięte ogniem Miłości Bożego Serca, będą tę Miłość głosić we wszystkich środowiskach, w których żyją. Z wielką radością możemy zobaczyć, że Miłość Bożego Serca i misja ojca Dehona, by tę Miłość głosić całemu światu ciągle przyciąga młodzież.

14 marca w dzień urodzin O. Jana Leona Dehon, Założyciela Zgromadzenia Księży Sercanów, w naszych Parafiach (Kalisz, Lublin) wstąpiło do Ruchu Sercańskiej Młodzieży kilkoro młodych ludzi. Młodzież w ten sposób pragnie budować wspólnotę, żyć duchowym dziedzictwem o. Dehona i budować cywilizację miłości.

(ZHK SCJ)

https://www.facebook.com/Parafia-%C5%9Bw-brata-Alberta-Chmielowskiego-w-Kaliszu-121058288553095/

https://www.facebook.com/lublinscj/

 

Czym jest RSM?

Ruch Sercańskiej Młodzieży (RSM) jest świecką wspólnotą, która wyrosła na duchowości Księży Sercanów. RSM działa lokalnie i funkcjonuje niemalże przy każdej parafii w Polsce prowadzonej przez Zgromadzenie Księży Sercanów. Wspólny dla Sercanów i RSM-u jest charyzmat o. Jana Leona Dehona – Założyciela Zgromadzenia. Ruch czerpie swoją inspirację z duchowości Ojca Dehona, który rozkochany był w Sercu Boga – w miłości Boga. To jest wspólnym mianownikiem, który nas łączy i jednoczy, który pozwala zawiązać wspólnotę z Sercem Jezusa.

http://sercanskie.pl/idea-kim-jestesmy/

 

Jak wstąpić do tego Ruch?

Najprościej, jeśli jesteś z sercańskiej parafii: wystarczy zorientować się, kiedy młodzież ma spotkania, przyłączyć się do grupy i wytrwale uczestniczyć w cotygodniowej formacji :).

Jeśli nie masz tego szczęścia 🙂 i nie przynależysz do sercańskiej parafii: można przyjąć model „satelitarny” i uczestniczyć w kilku wydarzeniach przekazujących idee księży Sercanów. Do tych wydarzeń należą Sercańskie Dni Młodych oraz dwa czuwania modlitewne. Jedno odbywa się jesienią, a drugie wiosną. Ponadto, organizujemy weekendowe spotkania RSM-owiczów, których daty znajdują się (bądź będą znajdować) w kalendarium. Jeżeli taki model Ci odpowiada, skontaktuj się z księdzem odpowiedzialnym za RSM :).

Formalne wstąpienie do Ruchu Sercańskiej Młodzieży odbywa po rocznym przygotowaniu w parafii kandydata. Wstąpienie ma miejsce na  Sercańskich Dni Młodych i składane jest na ręce Prowincjała Księży Sercanów lub kapłana do tego oddelegowanego. (W roku 2021 z powodu pandemii przyjęcia dokonano w Parafiach.)

Warunkiem przystąpienia do Ruchu jest:

♦ wola kandydata;

♦ aktywne zaangażowanie w życie parafialne (grupy, inicjatywy lokalne, życie liturgiczne, wolontariat);

♦ pozytywna opinia odpowiedzialnego za RSM w danej parafii, regionie.

W czasie SDM-u kandydat publicznie deklaruje wolę przystąpienia do Ruchu, otrzymuje Statut (zasady) Ruchu Sercańskiej Młodzieży i rozpoczyna dwuletni okres formacji w swojej wspólnocie parafialnej oraz w ramach ogólnopolskich spotkań.

http://sercanskie.pl/rsm/jak-wstapic/

► http://sercanskie.pl/