Bełchatów

W uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata (2021) miało miejsce wyjątkowe wydarzenie. Ten dzień jest również patronalnym świętem Liturgicznej Służby Ołtarza. Dziś do grona LSO przyjętych zostało 9 aspirantów, 4 ministrantów oraz 3 lektorów. Na ręce ks. Proboszcza złożyli swoje ślubowania. Swoje przyrzeczenia odnowiła również schola dziecięca "Vox Miriam". Bogu niech będą dzięki za wszystkich członków Liturgicznej Służby Ołtarza, którzy służą w kościele Panu Bogu oraz za dzieci ze scholi, które upiększają śpiewem liturgię. 

Zob.: Mamy nowych członków Liturgicznej Służby Ołtarza!

Binczarowa

W Uroczystość Chrystusa Króla obchodziliśmy święto Patronalne LSO. Na Mszy św. o godz. 11.00 odbył się obrzęd przyjęcia nowych aspirantów, ministrantów i błogosławieństwo nowych lektorów. 

Bóg zapłać Liturgicznej Służbie Ołtarza oraz scholii „Boże Nutki” za całoroczny trud dbania o piękno liturgii w naszej parafii i codzienną służbę. Dziękujemy także Wam, drodzy rodzice za dopingowanie i wspieranie Waszych dzieci w służbie przy ołtarzu.

Zob.: Patronalne święto Liturgicznej Służby Ołtarza – Parafia Binczarowa; Zdjęcia.

Glisne

W uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, która jest patronalnym świętem ministrantów, do ich grona został przyjęty Jakub Łacny z osiedla Krupy. Do służby przygotowywał go kolega Wiktor Piekarczyk.

       Podczas Mszy św. Jakub złożył przyrzeczenie, że będzie wypełniać swoją posługę pobożnie, gorliwie i radośnie, na chwałą Bożą i dla dobra wspólnoty. Do pełnienia służby przy ołtarzu przyjął go rektor kościoła w Glisnem ks. Andrzej Sawulski, który wręczył mu także pelerynkę, która jest częścią stroju liturgicznego. Udzielił też Kubie specjalnego błogosławieństwa i podziękował rodzicom oraz dziadkom za wspieranie go w powołaniu do szczególnej służby Bożej. W uroczystości wzięła udział także dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Floriana, Krystyna Pajka.

       Nowemu ministrantowi życzymy wytrwałości i błogosławieństwa Serca Jezusowego za przyczyną patronów służby Ołtarza – św. Dominika Savio i św. Stanisława Kostki.

                                                                                                                              AS

Zob.: PRZYJĘCIE DO GRONA MINISTRANTÓW (eccenewscor.pl)

Lublin

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata to patronalne święto Liturgicznej Służby Ołtarza. Dlatego też podczas Mszy św. o godz. 11:00 miało miejsce uroczyste przyjęcie do grona ministrantów. Szeregi LSO zasiliło siedmiu aspirantów: Daniel, Gabriel, Krzysztof, Maciej, Mateusz, Gabriel i Kornel.

Natomiast Jakub, Wojciech i Adrian otrzymali pelerynki i poprzez swoje przyrzeczenia zostali ministrantami. Ci, którzy już pełnią służbę ministrancką odnowili swoje przyrzeczenia.

Również dziewczynki śpiewające w scholce „Serduszka” miały swoje święto. Do grona scholistek dołączyło dziesięć dziewczynek: Aleksandra, Julia, Natalia, Emilia, Aleksandra, Julia, Barbara, Alicja, Zofia, Marcelina. Pozostałe dziewczęta odnawiały przyrzeczenia radosnego zaangażowania się w posługę liturgiczną w naszej Parafii.
Ks. Proboszcz gratulował nowo przyjętym do LSO oraz do scholki życząc im między innymi wytrwałości i radości z pełnionej służby przy ołtarzu. Nie zabrakło także słów wdzięczności względem rodziców, którzy wkładają wiele wysiłku, by umożliwić swoim dzieciom uczestnictwo w tej grupie parafialnej.
Słowa podziękowania usłyszeli również opiekunowie: księża Adam, Bartłomiej i Łukasz oraz siostry Agnieszka i Natalia.

Msza św. o godz. 19:00, stała się natomiast okazją, by swoje przyrzeczenia odnowili najstarsi spośród Liturgicznej Służby Ołtarza, czyli lektorzy. Do tego grona dołączyło czterech nowych lektorów Mateusz, Antoni, Patryk oraz Igor. Trzymając w dłoniach księgę Pisma świętego potwierdzili, że będą otaczać ją szacunkiem oraz że Słowo objawione będą wiernie przekazywali innym ludziom.
Również i tutaj nie zabrakło słów gratulacji i podziękowań ze strony ks. Proboszcza.

Zob.: Zdjęcia 1; Zdjęcia 2.

Sosnowiec

Zob.: Galeria zdjęć.