Misja

Konieczność obecności Kościoła w przestrzeni medialnej nie podlega już dyskusji. We wspólnotach kościelnych nieustannie wzrasta świadomość potrzeby rozwijania sposobów komunikacji za pomocą nowych mediów i stosowania, w tym celu coraz doskonalszych narzędzi.

Realizując charyzmat naszego Zgromadzenia, odczytując znaki czasu również my – Księża Sercanie, podejmujemy szereg działań w celu doskonalenia naszego kontaktu z ludźmi, wśród których żyjemy i którym służymy.

Poprzez naszą obecność w świecie wirtualnym pragniemy nie tylko mówić o sobie, o naszych wspólnotach, o naszym Zgromadzeniu, ale przede wszystkim pragniemy tworzyć przestrzeń ewangelizacji, wirtualne obszary, w których głoszona będzie Ewangelia.

Nowości

W ostatnim czasie, kolejnym ważnym krokiem, jaki został uczyniony na drodze ku poprawieniu jakości naszej komunikacji, było założenie konta na platformie Twitter o nazwie Księża Sercanie (@sercanieSCJ).

https://twitter.com/sercanieSCJ/status/1553168999718047746

Ponadto, ciągle trwają prace nad udoskonaleniem naszej komunikacji za pomocą istniejących już kanałów w mediach społecznościowych. Mowa tu o naszych oficjalnych profilach na platformach, takich jak Facebook (@Sercanie) https://www.facebook.com/Sercanie czy Instagram (@sercanie_scj).

Obok oficjalnych kanałów komunikacji, cieszymy się z zaangażowania w obszar nowych mediów także poszczególnych placówek sercańskich. Wśród nich należy wyróżnić nowo powstały fanpage Parafii Matki Bożej Fatimskiej w Krakowie – Płaszowie, na który serdecznie zapraszamy.

https://www.facebook.com/fatimska.sercanie

Pro bono

Mamy nadzieję, że nasze sercańskie zaangażowanie w obszar nowych mediów przysłuży się temu, na czym nam tak bardzo zależy – budowaniu Królestwa Bożego w duszach i społeczeństwie.

BP/WO