Kim są Kapłani Najświętszego Serca Jezusowego (sercanie, dehonianie)? Jakie są nasze wartości, nasze priorytety?

Reguła życia powstała na fundamencie charyzmatu pozostawionego nam przez ojca Leona Dehon, szczegółowo odpowiada na te pytania. Reguła jest czymś, co poznają sercanie już od najmłodszych lat formacji.

W ubiegłym roku administracja generalna naszego Zgromadzenia, we współpracy z innymi, opracowała Mission statement, które jest esencją naszej Reguły życia i pomaga wyrazić ją za pomocą dzisiejszej terminologii.

Z "Otwartym Sercem i Umysłem" jesteśmy Dehonianami!

 


 

Nasza wizja: Kochać z otwartym sercem i rozumem

Jesteśmy świadkami Bożej miłości przemieniającej dusze i społeczeństwo. Szerzymy w świecie Bożą miłość z otwartym sercem i rozumem.

Nasza misja: Adveniat Regnum Tuum – Przyjdź Królestwo Twoje

Istniejemy w sposób szczególny dla ludzi najbardziej potrzebujących i dla młodych. Nasze Zgromadzenie koncentruje się na wychowaniu, pracy społecznej, misyjnej, na duchowości i komunikacji, aby głosić Królestwo Boże.

Żyjemy we wspólnocie inspirowani codzienną Adoracją Eucharystyczną, a żyjąc w podzielonym świecie wierzymy w możliwą jedność.

 

 

 


czym jest MISSION STATEMENT?

Jest krótkim wyrażeniem mówiącym o celu organizacji, określającym zakres jej działań i wartości.
Dla nas jest to rodzaj streszczenia Reguły Życia dzisiejszym językiem

 

 

 

WIZJA

Wizja powinna być rozumiana i podzielana przez członków organizacji. To powinno być inspirujące dla wszystkich zaangażowanych w nasze wysiłki.

I oczywiście musi być łatwa do komunikowania - na przykład, na ogół jest wystarczająco krótka, aby pasowała do koszulki

MISJA

Misja jest powodem istnienia, więc misja zawiera kilka ważnych priorytetów i różni się od konkretnych celów. Powinna być określona w sposób zwięzły i wyraźny.

Misja powinna być równowagą umysłu i serca.

MISSION STATEMENT

 

Więcej na stronie http://www.openheartandmind.org/

Znajdziesz tu wiele materiałów, w tym podpowiedź jak nasza misja (Mission statement) może być wprowadzona w życie na poziomie osobistym, wspólnotowym, w pełnionej posłudze oraz na poziomie prowincji.