Ukazał się najnowszy 15. w kolejności numer wydawanego przez Wyższe Seminarium Misyjne Księży Sercanów „Rocznika Seminaryjnego”, który jest od początku biuletynem informacyjnym o tym, co wydarzyło się w sercańskiej Alma Mater.

W obecnym biuletynie znalazły się wystąpienia z inauguracji roku akademickiego rektora seminarium, prefekta studiów, przedstawiciela Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz wykład inauguracyjny nawiązujący do Roku Miłosierdzia pt: Miserocordes sicut Pater” (Miłosierny jak Ojciec), wygłoszony przez ks. dr. Franciszka Ślusarczyka, kustosza sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach.

            Rozpoczęcie roku akademickiego jest tradycyjnie okazją do podsumowania działalności naukowo-dydaktycznej i apostolskiej za ubiegły rok. Podobne sprawozdania czynione są w parafiach przez duszpasterzy na zakończenie lub początek roku. Obecny prefekt studiów ks. mgr Łukasz Ogórek SCJ podsumowuje szczegółowo to, co wydarzyło się najważniejszego w obszarze nauki filozofii i teologii, ale także wylicza liczne zaangażowania alumnów w różne projekty apostolskie, pomocowe, rekolekcyjne i uroczystości liturgiczne poza seminarium, m.in. w posługę w czasie Mszy św. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia i św. Jana Pawła II w Krakowie.

Szerzej o wszystkich ważnych wydarzeniach w seminarium i poza nim informuje ilustrowana „Kronika Seminaryjna”. Biuletyn zamieszcza także zdjęcia wszystkich alumnów i skład personalny odpowiedzialnych za studia, wykładowców oraz wykaz ich publikacji i działalności dydaktycznej. Najnowszy „Rocznik Seminaryjny” dotarł do wszystkich domów i parafii sercańskich. Warto do niego zajrzeć.

AS