Przede wszystkim musimy powiedzieć wielkie DZIĘKUJĘ księdzu Celsonowi Altenhofenowi za jego cenną służbę dla Zarządu Generalnego w ciągu ostatnich 4 lat. Przed przybyciem do Rzymu ks. Celson miał duże doświadczenie w tej dziedzinie, zarówno jako prokurator prowincji BSP, jak i wikariusz sądowy oraz przewodniczący regionalnego sądu kościelnego w Salvador w stanie Bahia w Brazylii. Na prośbę arcybiskupa Murilo Sebastião Krieger SCJ (prymasa – przyp. red.), ks. Celson przewodniczył trybunałowi do czasu powołania go na stanowisko prokuratora generalnego. Był także nauczycielem i asystentem w naszych własnych i wielu innych instytucjach. Przygotował wielu zakonników i kapłanów, w tym wielu współbraci, do poznania praw i obowiązków tych, którzy służą Kościołowi Chrystusa.

Nowym prokuratorem został ks. Antonius Purwono SCJ, którego na to stanowisko powołał przełożony generalny 19 czerwca 2020 r. Ks. Antonio jest Indonezyjczykiem. Urodził się w Jawie (1974) i dorastał na wyspie Sumatra. Mieszka w Rzymie od 2016 r., a do 19 czerwca pełnił funkcję wice-sekretarza generalnego. Można powiedzieć, że ks. Antonio po prostu zmienił biuro, pozostawiając to, które wychodzi na ogród Generalatu, aby mieć widok na hotel Villa Aurelia.

Nasz były wice-sekretarz generalny ma doświadczenie w prawie kanonicznym. Studiował w latach 2013-2016 na Uniwersytecie Saint Paul w Ottawie w Kanadzie. Po ukończeniu licencjatu został powołany przez ówczesnego przełożonego generalnego ks. Heinera Wilmera SCJ, do pracy w Sekretariacie Generalnym. Dziękujemy ks. Antonio za chęć kontynuowania służby Zgromadzeniu w nowej misji. Prosimy Pana, aby go pobłogosławił, aby mógł mieć spokój i cierpliwość, aby z rozeznaniem i mądrością zajmował się sprawami, które będą trafiać na Jego biurko. Do jego obowiązków należy załatwiać w Stolicy Apostolskiej wszystkie sprawy Zakonu jak i poszczególnych zakonników oraz powiadamiać Ojca Generała o wszystkich zarządzeniach Stolicy Świętej, tak dotyczących naszego Zakonu, jak i życia zakonnego w ogóle.

Prosimy również Pana o wiele błogosławieństw dla Ojca Celsona, który powróci do swojej prowincji macierzystej w Brazylii (BSP).

ks. Levi Ferreira SCJ

Źródło: http://www.dehoniani.org