Księża Sercanie przyjmują kandydatów do Zgromadzenia. Chętnych do rozpoczęcia formacji zapraszamy do kontaktu z nami, do wspólnego rozeznawania i na rozmowę kwalifikacyjną z księdzem prowincjałem.

Co należy zrobić?

 • skontaktuj się z ks. Franciszkiem Wielgutem lub z innym znanym Ci sercaninem;
 • przygotuj potrzebne dokumenty (lista poniżej);
 • następnie przyjedź na spotkanie z księdzem prowincjałem:
  • Kiedy? – w piątek, 9 września br., godzina 14:00.
  • Gdzie? – Kraków, ul. Saska 2

Wszystkie pozostałe szczegóły i odpowiedzi na Twoje pytania poda Ci w rozmowie duszpasterz powołaniowy. A oto lista potrzebnych dokumentów:

 • własnoręcznie napisana prośba o przyjęcie do Zgromadzenia;
 • własnoręcznie napisany życiorys;
 • świadectwo chrztu i bierzmowania (aktualne);
 • świadectwo moralności od swojego księdza proboszcza;
 • świadectwo dojrzałości (oryginał) i świadectwo ukończenie szkoły średniej lub dyplom ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich;
 • w przypadku kandydatów na braci zakonnych przynajmniej świadectwo ukończenia szkoły zawodowej;
 • świadectwo zdrowia z pełnym wynikiem badań (jak na studia wyższe);
 • zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego;
 • dwie fotografie.

Więcej na temat powołania znajdziesz na stronie http://mlodzisercanie.pl/#vocation.

 

ks. Franciszek Wielgut SCJ
kom. 510 975 709
mlodzisercanie@scj.pl