Jedno z takich oczekiwań pewnie niekiedy, niektórzy mają, kiedy mogą się wprowadzić do swojego nowego domu. Najprawdopodobniej takie pozytywne myśli wzbierały w momencie, kiedy po miesiącach remontu można było wprowadzić się do nowych, odremontowanych pokoi. Tak i w Lublinie na naszej parafii gościła ta radość z zakończonego remontu. Tym samym można było poświęcić odremontowany już segment do nowego użytku. W obecności współbraci licznie zgromadzonych, pod przewodnictwem księdza Prowincjała ks. Wiesława Święcha SCJ dokonano poświęcenia. Po obrzędzie poświęcenia wszyscy współbracia zgromadzili się w refektarzu do wspólnego posiłku. Tym bardziej, że przy tej okazji chciano złożyć życzenia niektórym z członków wspólnoty, którzy w niedawnym czasie obchodzili swoje imieniny, urodziny czy inne jubileusze. Na pewno wszyscy wyrażali swoje podziękowania za wspaniałą atmosferę braterskości.

ZKH SCJ