Dyrektorium Prowincjalne polskiej prowincji Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego (Księża Sercanie) w numerze 176. mówi: „Przełożony prowincjalny, po zasięgnięciu opinii swojej rady, zwoła przynajmniej raz w ciągu swojej kadencji konferencję prowincjalną o charakterze doradczym, określi liczbę jej uczestników, miejsce, przedmiot, przebieg obrad oraz liczbę sesji". Najbliższa VIII Konferencja Prowincjalna odbędzie się w dniach 5-10 lutego 2018 r. w Domus Mater w Krakowie.

Temat konferencji przedyskutowano i ostatecznie przyjęto na posiedzeniu Rady prowincjalnej w dniach 6-7 kwietnia 2017 r. w Warszawie i brzmi on: „Powołanie — konsekracja — misja. Otwarci na tajemnicę powołania". Przygotowanie Konferencji Prowincjalnej zostało powierzone Komisji Przygotowawczej pod przewodnictwem ks. Krzysztofa Palucha SCJ.

"Pragniemy przyjrzeć się naszemu powołaniu (por. 1 Kor 1 , 26). Chcemy spojrzeć na nie oczyma wiary, która szuka zrozumienia w kontekście zmieniającego się tak dynamicznie świata, w kontekście zachodzących w nim przemian socjologicznych i kulturowych. Nasze spojrzenie pragniemy skierować na powołanie, które stało u początków naszych życiowych wyborów i które również dzisiaj kształtuje naszą tożsamość. Chcemy odważnie i szczerze pytać o naszą wierność łasce powołania tak w wymiarze indywidualnym, jak i wspólnotowym" - pisał prowincjał ks. Wiesław Święch SCJ w liście zwołującym VIII Konferencję prowincjalną.

Celem konferencji będzie również wsłuchiwanie się w to, co dzisiaj „mówi Duch do Kościołów” (por. Ap 2-3), tak byśmy umieli rozpoznać kierunki i pola zaangażowań, do których dzisiaj powołuje nas Pan. Świadomi, że Bóg nieustannie powołuje „tych, których sam chce' (por. Mk 3,1 3), pragniemy również zastanowić się jak dzisiaj możemy towarzyszyć ludziom młodym na drogach rozpoznawania Bożego głosu i zaproszenia: „Pójdź za mną".

Do udziału w konferencji zostało zaproszonych 28 współbraci: 5 de iure (zarząd prowincjalny) oraz 23 delegowanych przez Księdza prowincjała, w tym reprezentanci dystryktów zależnych od polskiej prowincji (Białoruś, Finlandia, Mołdawia, Słowacja, Ukraina). Ponadto w konferencji weźmie udział dwóch moderatorów oraz trzech współbraci do obsługi sekretariatu.

Program konferencji przewiduje spotkanie z gośćmi, wśród których znaleźli się m.in. bp Jacek Kiciński CMF - biskup pomocniczy archidiecezji wrocławskiej i przewodniczący Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego przy Konferencji Episkopatu Polski; bp Marek Solarczyk - biskup pomoczniczy diecezji warszawsko-praskiej,  w strukturach Konferencji Episkopatu Polski pełni m.in. funkcje przewodniczącego Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży i  przewodniczącego Krajowej Rady Duszpasterstwa Powołań; a także ks. dr Wojciech Węgrzyniak - prezbiter archidiecezji krakowskiej, adiunkt w Katedrze Egzegezy Starego Testamentu na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

[ks. Łukasz Ogórek SCJ]