W związku z organizacją Europejskiego Spotkania Młodzieży Sercańskiej (Dehoniańskiej) i ich udziałem w Światowych Dniach Młodzieży, delegaci Europejskiego Duszpasterstwa Młodzieży i Powołań spotkali się w Porto wraz z radnym generalnym ks. Levi dos Anjos SCJ. Z Polski obecni byli ks. Łukasz Grzejda SCJ i ks. Franciszek Wielgut SCJ.

Światowe Dni Młodzieży (ŚDM) odbędą się w Lizbonie w dniach 1-6 sierpnia 2023 r. Sercanie zachęcają również młodych ludzi, z którymi współpracują, do udziału w ŚDM. Ilekroć ŚDM odbywają się w Europie, zbiegają się z nimi Europejskie Spotkanie Młodzieży Sercańskiej (Dehoniańskiej). W 2023 roku takie europejskie spotkanie odbędzie się w dniach przed ŚDM, czyli od 28 lipca do 1 sierpnia. Będzie to jednak spotkanie o nowej charakterystyce, bo zgromadzi młodych SCJ z całego świata. Oczekuje się, że weźmie w nim udział około 400 młodych ludzi.

W związku z organizacją tego Światowego Spotkania Młodzieży Sercańskiej (Dehoniańskiej) i ich późniejszym udziałem w ŚDM, europejscy delegaci Duszpasterstwa Młodzieży i Powołań spotkali się w Porto (Portugalia) w dniach 29 września – 1 października. Spotkanie rozpoczęło się dzieleniem na temat duszpasterstwa młodzieży i powołań oraz wolontariatu misyjnego w różnych jednostkach Zgromadzenia w Europie. Odpowiedzialny za towarzyszenie temu sektorowi radny generalny ks. Levi dos Anjos wygłosił wykład na temat: "Rzeczywistość młodzieży i nowe wyzwania w Europie". Następnie przez kolejne dwa dni delegaci rozważali wszystkie aspekty związane z organizacją Światowego Spotkania Młodzieży Sercańskiej (Dehoniańskiej). 

Za: dehoniani.org / Zeferino Policarpo SCJ