OFICJALNIE: "Szósteczka" wyruszy tradycyjnie na Jasną Górę 6 sierpnia 2020 r. (Zapisy TYLKO przez Internet!)

Wiele osób pytało od dawna: czy w tym roku, doświadczonym w różnych dziedzinach życia skutkami koronawirusa, wyruszymy w pielgrzymce na Jasną Górę? Odpowiedź wcale nie była łatwa. Biorąc jednak pod uwagę historię ruchu pielgrzymkowego, właśnie w takich okolicznościach wyruszały pielgrzymki, aby wyprosić ocalenie dla świata, zdrowie dla chorych, pomyślność dla Ojczyzny i błogosławieństwo dla wiernych. 

Tak było np. w Rzymie w 590 roku, gdy dżuma zbierała śmiertelne żniwo. Wówczas papież Grzegorz Wielki niósł w błagalnej procesji wizerunek Maryi (zwany odtąd Salus Populi Romani – „Wybawicielka Ludu Rzymskiego”), prosząc o ocalenie miasta. Tak było i 309 lat temu – w 1711 roku – kiedy po raz pierwszy, w czasie panującej zarazy, wyruszyła na Jasną Górę Pielgrzymka Warszawska.

            Grupa 6 Sercańska pragnie podtrzymać coroczną tradycję pielgrzymowania. Z pewnością będą to wyjątkowe „rekolekcje w drodze”, które przeżywać będziemy w specyficznym czasie. Podjęty trud, wspólna modlitwa, głoszone Słowo Boże i rozważania, niech uproszą wszystkim potrzebne łaski, a nade wszystko ustanie pandemii koronawirusa i jej negatywnych skutków w życiu społecznym, gospodarczym i religijnym. Tematem przewodnim naszych rekolekcji będzie: „Eucharystia – Wielka Tajemnica Wiary”.

Decydując się na pielgrzymowanie w tym roku musimy zachować wszelkie środki ostrożności, aby uchronić siebie oraz innych pątników przed ewentualnym zakażeniem. Pomocą w tym będą jasno określone zasady obowiązujące w czasie pielgrzymki. Każdy pielgrzym osobiście zobowiązuje się do zapoznania się z przedstawionymi warunkami uczestnictwa w pielgrzymce oraz do przestrzegania ich w trakcie pielgrzymowania.

Na chwilę obecną nie wiemy jeszcze jak będzie wyglądało nasze wyjście z Radomia i jak będzie wyglądało wejście na Jasną Górę. Stąd też bardzo proszę, aby zaglądać na naszą stronę internetową i Facebooka, gdzie będą zamieszczane wszystkie bieżące informacje – również związane z aktualną sytuacją epidemiologiczną, która dyktuje warunki pielgrzymowania.

 

INFORMACJE DLA PIELGRZYMÓW

Zgodnie ze aktualnym stanem prawnym pielgrzymka zostanie zorganizowana w formie tradycyjnego przejścia dopuszczalnej liczby pątników (wraz z pełnym przestrzeganiem zasad sanitarnych określonych w Wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dla organizatorów ruchu pielgrzymkowego (pobierz) w związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce wirusa SARS COV-2, Warszawa  z dnia 5.06.2020 r). Będzie również możliwość pielgrzymowania duchowego przez codzienne transmisje Radia Profeto i media społecznościowe, dla tych którzy z różnych przyczyn nie zdecydują się na tradycyjną formę pielgrzymowania lub nie będą mogli dołączyć do Grupy ze względu na limit osób uczestniczących w tym roku w pielgrzymce.

 

CO ZABRAĆ I JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ?

Dla wszystkich uczestników będą - jak zawsze - przygotowywane obiady. Jednak z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną nie będzie możliwości korzystania ze wspólnych naczyń i sztućców! Każdy pielgrzym musi zabrać ze sobą własną menażkę lub miseczkę, kubek i sztućce, a po posiłku powinien osobiście je umyć i przechowywać we własnym bagażu. Będzie możliwe ewentualne korzystanie z naczyń i sztućców jednorazowych – tylko na obiedzie!

Śniadania i kolacje przygotowujemy we własnym zakresie. Kuchnia zapewni chleb, herbatę i kawę. Inne artykuły żywnościowe będą do nabycia w naszym sklepiku pielgrzymkowym.

Zabieramy ze sobą:

 • podpisane oświadczenie o przestrzeganiu reżimu sanitarnego 2020 (pobierz)
 • własny namioty, śpiwór, materac lub karimatę – nie będzie możliwości spania w namiotach zbiorowych, w remizach i u gospodarzy, 
 • własną menażkę lub miseczkę, kubek i sztućce,
 • osobiste środki ochrony: maseczki, rękawiczki, płyn dezynfekujący,
 • osobiste miski do mycia, zapakowane oddzielnie w worek foliowy – nie będzie wspólnych misek do mycia, 
 • niezbędne dla siebie lekarstwa,
 • wygodne, mocne i rozchodzone buty, płaszcz przeciwdeszczowy, nakrycie głowy, 
 • osoby grające instrumenty muzyczne, 
 • różaniec i śpiewnik,
 • osoby niepełnoletnie pisemną zgodę rodziców (pobierz)  

 

ZAPISY

Ze względu na trudną sytuację epidemiczną i charakter Sercańskiej Grupy 6 (grupa ogólnopolska) w tym roku będą obowiązywały następujące zasady:

 • ZAPISY BĘDĄ PROWADZONE WYŁĄCZNIE PRZEZ INTERNET (kliknij i zapisz się teraz!) – do dnia 2 sierpnia brNie będzie możliwe zapisywanie się w trakcie pielgrzymki – na trasie. Ze względu na ograniczenia liczby pielgrzymów musimy wiedzieć wcześniej ile osób zamierza pielgrzymować – nawet jeśli do pielgrzymki dołączą z opóźnieniem.
 • w pielgrzymce mogą uczestniczyć tylko osoby zdrowe i nie mające jakichkolwiek objawów chorobowych,
 • w grupie może pielgrzymować maksymalnie 150 osób – wliczając w to osoby duchowne oraz posługujące w zabezpieczeniu pielgrzymki
 • każdy pielgrzym podpisuje OŚWIADCZENIE o zobowiązaniu się do przestrzegania w trakcie pielgrzymki obowiązujących reżimów epidemicznych i oświadcza, że w razie ich naruszenia ponosi odpowiedzialność prawną. Oświadczenie to zawiera również zgodę na codzienny. pomiar temperatury. Podpisane oświadczenie przekazuje do sekretariatu pielgrzymki, aby otrzymać identyfikator i znaczek pielgrzymkowy 
 • Uzupełnienie formalności, odbiór identyfikatorów oraz zostawienie bagaży będzie możliwe 5 sierpnia w Radomiu przy kościele Farnym (parafia św. Jana Chrzciciela) ul. Rwańska 6 – w salce duszpasterskiej, w godz. 1300 – 2030. Bagaże będzie można zostawić również 6 sierpnia przez wyruszeniem pielgrzymki.
 • Przy zapisie podajemy swoje dane (łącznie z numerem PESEL) i wpłacamy ofiarę na pokrycie kosztów pielgrzymki – jeśli nie została w całości wpłacona na konto.
 • Każda osoba niepełnoletnia, zamierzająca wziąć udział w pielgrzymce i nie będąca pod opieką opiekuna prawnego, powinna przedstawić pisemne oświadczenie rodziców lub prawnych opiekunów

 

W TRAKCIE DROGI 

Wskazania duchowe

Pielgrzymka ma charakter modlitewny i pokutny. Są to rekolekcje w drodze. Pielgrzymi uczestniczą we wszystkich ćwiczeniach duchownych, których zwieńczeniem jest pragnienie nawrócenia i przemiany. Pomocą w dobrym przeżyciu tych rekolekcji będą: 

 • Msze św. i Apele Jasnogórskie – transmitowane „na żywo” w Radiu Profeto,
 • konferencje duchowe – retransmitowane w Radiu Profeto
 • modlitwy wspólnotowe, 
 • możliwość korzystania z sakramentu pokuty w trakcie drogi i w czasie Adoracji,
 • możliwość osobistej rozmowy z kapłanami idącymi w grupie,
 • dla pielgrzymów duchowych pozostających w domach codzienne „Studio pielgrzymkowe” po Apelu Jasnogórskim.

Postawa pielgrzyma

 • zwracamy się do siebie: "Siostro", "Bracie",
 • obowiązuje strój stosowny dla pielgrzyma (warto odróżnić wydarzenie religijne jakim jest pielgrzymka, od zwykłego biwaku, czy też wyjścia na plażę),
 • obowiązuje zakaz palenia tytoniu, picia alkoholu, posiadania i używania innych środków odurzających,
 • ograniczamy korzystanie z telefonów komórkowych,
 • dbamy o środowisko naturalne zostawiając po sobie czystość i porządek.

Sprawy organizacyjne

            Dostosowanie się do poniższych zasad proszę potraktować jako wyraz odpowiedzialności za siebie i za bliźnich. Każdy może mieć inną wrażliwość i swoją osobistą teorię na pielgrzymowanie w czasie koronawirusa. Niemniej jednak chrześcijańska odpowiedzialność każe podnieść wzrok i zobaczyć nieco dalej, aniżeli „czubek własnego nosa”. Taka odpowiedzialność wypływa z szacunku i miłości do Boga i bliźnich. Niech zatem przyjęcie wspólnych zasad pielgrzymowania będzie dla wszystkich wyrazem takiego właśnie szacunku i miłości.

 • na trasie poruszamy za znakiem krzyża – z zachowaniem bezpiecznego dystansu i bez konieczności noszenia maseczki,
 • pątnicy mają obowiązek posiadania karty uczestnictwa (identyfikatora) i noszenia go w widocznym miejscu,
 • w czasie Mszy św. i adoracji odprawianych w kościołach obowiązuje nakaz zakładania maseczki, 
 • przed rozpoczęciem pielgrzymowania każdy pątnik poddaje się mierzeniu temperatury, 
 • ze względów bezpieczeństwa nie przewiduje się możliwości wyjeżdżania w trakcie trwania pielgrzymki i powracania do grupy,
 • w czasie pielgrzymki nie będzie możliwości odwiedzania pielgrzymów przez najbliższych i przyjaciół – proszę potraktować to jako wyraz odpowiedzialności za siebie i za bliźnich, 
 • zakazane jest nocowanie kobiet i mężczyzn w jednym namiocie (wyjątek stanowią małżeństwa),
 • nie będzie możliwości nocowania w remizach, wspólnych namiotach i u gospodarzy,
 • służba medyczna w grupie dokonywać będzie obowiązkowego pomiaru temperatury każdego pątnika. Według wytycznych: Temperatura powyżej 37 stopni C kwalifikuje pielgrzyma do odsunięcia od realizacji pielgrzymki.
 • w przypadku wystąpienia u pątnika niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, pielgrzym będzie niezwłocznie odizolowany od pozostałej grupy i przewieziony do miejsca noclegu,
 • po potwierdzeniu zakażenia powiatowy inspektor sanitarny ustali, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, w tym w stosunku do innych osób,
 • w przypadku potwierdzenia zakażenia koronawirusem wszyscy uczestnicy pielgrzymki zostają poddani kwarantannie instytucjonalnej,
 • nieuzasadnione opuszczenie grupy jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w pielgrzymce,
 • nieprzestrzeganie regulaminu oraz warunków sanitarnych może być podstawą do usunięcia pątnika z pielgrzymki,
 • do dyspozycji pielgrzymów będą toalety przenośne, ustawiane w miejscach obiadów i noclegów.

 

KOSZT PIELGRZYMKI

Wypełnienie wszystkich zaleceń sanitarnych związanych z zabezpieczeniem grupy pielgrzymkowej zmusiło nas w tym roku do podniesienia kosztów uczestnictwa w pielgrzymce:

 • osoby dorosłe – 180 zł
 • młodzież ucząca się i studiująca – 130 zł
 • dzieci (6-12 lat) – 100 zł
 • dzieci do 6 lat – bezpłatnie
 • rodzeństwo obejmuje zniżka 10 zł.

W koszty pielgrzymki wliczone są: niezbędnik pielgrzyma (identyfikator, znaczek, informator, ubezpieczenie), transport bagaży, pola namiotowe, prąd i wodę oraz wyżywienie (obiad, chleb, herbatę lub kawę), przystosowanie sprzętu kuchennego do wymogów sanitarnych, naczynia jednorazowe, a także środki ochrony dla służb pielgrzymkowych (płyny dezynfekujące, maseczki, rękawiczki).

ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ! LINK DO ZAPISÓW TUTAJ!