Msza święta, wieczór uwielbienia, modlitwa wstawiennicza oraz adoracja Najświętszego Sakramentu połączyły wiernych diecezji sosnowieckiej w dziękczynieniu za dar nowego biskupa diecezjalnego. Wydarzenie miało miejsce 8 maja w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sosnowcu-Środuli.

8 maja bp Artur Ważny podczas specjalnej uroczystości w Bazylice Katedralnej w Sosnowcu objął kanonicznie urząd biskupa sosnowieckiego. Jego wolą było, aby niejako „od razu”, jeszcze tego samego dnia zawierzyć w modlitwie Panu Bogu swoją nową posługę i cały lokalny Kościół, do którego został posłany.

Eucharystii sprawowanej o godz. 18:00 przewodniczył proboszcz parafii – ks. Tomasz Flak SCJ. Koncelebrowali m.in. ks. Andrzej Polit – diecezjalny moderator ds. ewangelizacji oraz ks. Mirosław Tosza – założyciel i opiekun jaworznickiej wspólnoty „Betlejem”.

Po Mszy Świętej do zebranych w kościele dołączył bp Artur Ważny. Rozpoczęty wieczór uwielbienia muzycznie animowali Agnieszka i Piotr Cudzichowie. Wśród obecnych w świątyni można było rozpoznać liderów i członków różnych wspólnot diecezjalnych, m.in.: Ruchu Światło-Życie, Domowego Kościoła, wspólnoty Miasto Ocalenia, wspólnoty Metanoia, Rycerzy Kolumba, Wojowników Maryi, Kół Żywego Różańca, Grup Modlitwy św. o. Pio, apostolatu modlitwy za kapłanów „Margaretka” i innych.

W czasie modlitwy wstawienniczej zapraszano przed ołtarz przedstawicieli różnych stanów diecezji sosnowieckiej, a zebrani wypraszali dla nich dary Ducha Świętego.

Modlitwę wstawienniczą za nowego Biskupa – Artura Ważnego – prowadził ks. Mirosław Tosza. Modlono się także za wszystkich bezdomnych, wykluczonych i cierpiących na ciele i duszy. Uczestnicy wydarzenia wstawiali się także za kapłanami diecezji sosnowieckiej, modląc się o uzdrowienie relacji między nimi oraz między duchowieństwem a wiernymi świeckimi.

Nie zabrakło również modlitwy za osoby życia konsekrowanego, za rodziny oraz za wspólnoty działające na terenie diecezji sosnowieckiej. Szczególną intencją została objęta młodzież i dzieci, aby nie bali się oddawać swojego życia Chrystusowi.

Na końcu wszystkich Diecezjan swoją modlitwą wstawienniczą objął bp Artur Ważny.

Szczególnie ważnym momentem podczas całego wieczoru była cicha adoracja Najświętszego Sakramentu.

Na zakończenie bp Artur zaprosił wszystkich zebranch na wydarzenie festiwal Strefa Młodych - który jest przestrzenią spotkania młodych z całej Polski, a w szczególności z terenów diecezji sosnowieckiej. - Miałem być gościem tego festiwalu, a wychodzi na to, że będę gospodarzem - powiedział bp Ważny. Wydarzenie odbędzie się 5 październiku w Arenie Sosnowiec.

Wieczorne uwielbienie w parafii na sosnowieckiej Środuli było okazją do zjednoczenia się na modlitwie w intencji diecezji sosnowieckiej. Wierni biorący udział w wydarzeniu mogli doświadczyć działania Ducha Świętego we wspólnocie, którą tworzą, a której przewodzi nowy pasterz Diecezji.

Za: Sosnowiec: Biskup modlił się z wiernymi za Diecezję - Diecezja Sosnowiecka