W czwartek, 25 listopada 2021, w domu nowicjackim w Stopnicy zebrali się sercańscy Proboszczowie i Kapelani na corocznym spotkaniu w czasie którego rozważano ważny temat związany z osobami, które nie mogą przystępować do sakramentów.

O. dr Jacek Szymczak OP omawiając temat >>"Bóg nie związał sobie rąk sakramentami" - św. Bazyli Wielki<< przedstawił swoje doświadczenia i przemyślenia na temat duszpasterstwa tzw. „niesakramentalnych”. Przedstawił również możliwości i ważność tego duszpasterstwa.

Prelegent podkreślił jak ważnym jest osobowy kontakt z tymi, którzy żyją z takimi problemami. Taki osobowy kontakt zakłada wysłuchanie historii każdego i szukania drogi na rozwój życia duchowego. Ważna jest obecność kapłana, jednak należy pamiętać, że Chrystus nie jest obecny tylko w sakramentach, w tym i w Eucharystii. Bóg pragnie w swojej cierpliwości i miłosierdziu dotrzeć do każdego człowieka i czyni to na różne sposoby. Jednak świadomość obecności Eucharystycznej jest bardzo ważna. Dlatego jest wskazanym organizowanie Adoracji Eucharystycznej. Potrzebne jest tutaj duszpasterstwo indywidualne, nie ograniczające się tylko do zaoferowania uczestnictwa we Mszy św. (co będzie już naznaczało pewnym odrzuceniem) i wygłoszenia jakiejś konferencji. Dużo w tym duszpasterstwie zależy od stawania w prawdzie, bez tworzenia jakieś elementów zastępczych (np. para-spowiedź). Należy pamiętać, że wszyscy poprzez chrzest św. jesteśmy włączeni w Kościół Chrystusowy, i na tej tożsamości chrzcielnej trzeba budować całe to duszpasterstwo.

Dużo musimy się uczyć na przykładzie który nam daje Jezus. Prelegent wykorzystał tu przykład drogi do Emaus. Czyż Jezus nie mógł w inny sposób wykorzystać ten dzień Zmartwychwstania, niż po to, by przez cały dzień iść z dwoma uczniami, którzy wylewają swoje żale i niezadowolenie? Jednak ich nie opuścił. Przez cały dzień cierpliwie słucha, wyjaśnia. Stara się iść ich tempem zrozumienia. Poświęca im czas. Jak często możemy zaobserwować, że obecnie wielu ma problem z podejmowaniem decyzji. Jednak nie można się zniechęcać. Chrystus daje się poznać w tym momencie najbardziej odpowiednim. Kiedy serca zaczynają pałać zrozumieniem. To jest ta nadzieja, która powinna być znakiem rozpoznawczym naszego działania duszpasterskiego, zauważa w kazaniu w czasie Mszy św. o. Jacek. Nadzieja jest perspektywą i busolą. Nadzieja, która jest Słowem budującym wiele rzeczy od nowa, bez lęku przed zmianą. Niekiedy musimy pozwolić, by wiele rzeczy zostało zniszczonych, aby je odbudować mocą nadziei dawanej przez Boga, by były pełne życia.

 

W spotkaniu Proboszczów i Kapelanów ks. Franciszek Wielgut SCJ przedstawił różne aspekty zaangażowani duszpasterskich, szczególnie związanych z duszpasterstwem powołaniowym. Podziękował za wszelką pomoc prosząc o dalsze wspomaganie tego dzieła modlitwą i różnymi planowanymi dziełami.

 

Ksiądz Wikariusza Prowincjalnego, ks. Witold Januś SCJ pozdrawiając wszystkich w imieniu Prowincjała polskiej Prowincji Księży Sercanów, ks. Sławomira Knopika SCJ przypomniał o obowiązkach i zobowiązaniach dotyczących każdego duszpasterza. Po czym był czas na podzielenie się wolnymi wnioskami jak również na przedstawienie propozycji tematów na następne spotkanie. Na tym spotkanie zostało zakończone.

ZKH SCJ