Jak być przełożonym, a raczej jakim być przełożonym zastanawiali się uczestnicy dorocznego zjazdu, który w dniach 6-7 marca 2024 roku odbył się w Krakowie.

Domus Mater po raz kolejny przyjął w swe gościnne progi przełożonych sercańskich wspólnot na dorocznym zjeździe. Do Krakowa przybyli współbracia nie tylko z Polski, ale także z Białorusi, Finlandii, Mołdawii, Słowacji i Ukrainy.

Pierwszy dzień spotkania miał charakter formacyjny. Uczestnicy spotkania mieli okazję wysłuchać konferencji o. Ignacego Rogusza, cystersa*. Już na wstępie zauważył, jak trudno być przełożonym w epoce doświadczonej kryzysem ojcostwa, a więc i autorytetu. Odwołał się do słynnego stwierdzenia francuskiego psychoanalityka Jacque’a Lacan, który oceniając kondycję społeczeństwa europejskiego powiedział: „ojciec wyparował”! Ojciec Ignacy próbując nakreślić obraz dobrego przełożonego odwołał się do Reguły zakonnej św. Benedykta, który kładł fundamenty życia zakonnego. Po konferencji przełożeni udali się do klasztornej kaplicy, aby uczestniczyć w adoracji Najświętszego Sakramentu.

Drugi dzień spotkania miał już bardziej charakter organizacyjny. Jako pierwszy głos zabrał ekonom prowincjalny, ks. Marek Romańczyk SCJ, który przypomniał najważniejsze kwestie dotyczące spraw materialnych. Następnie wystąpił przełożony polskiej prowincji, ks. Sławomir Knopik SCJ. Przypomniał raz jeszcze jak ważna jest rola przełożonego we wspólnocie zakonnej. Przekazał także najważniejsze informacje z życia prowincji. Punktem kulminacyjnym spotkania była Msza święta, której przewodniczył Ksiądz Prowincjał, a homilię wygłosił ks. Stanisław Mieszczak SCJ. Całe spotkanie zakończyło się obiadem.

 

-----------------------------------------

*Ojciec Ignacy Rogusz (ur. w 1982 roku) pochodzi z Gdańska. W 2001 roku wstąpił do Opactwa Cystersów w Szczyrzycu. Studiował w Gdańsku i w Rzymie. Studia specjalistyczne z zakresu historii duchowości monastycznej ukończył obroną pracy doktorskiej w Rzymie w 2011 roku. W klasztorze szczyrzyckim pełnił m.in. funkcję magistra nowicjatu. Od 2018 roku o. Ignacy jest proboszczem parafii cysterskiej i przełożonym domu zakonnego w Jodłowniku.