Ostatni dzień Spotkania Wyższych Przełożonych był czasem podsumowania i wniosków oraz okazją do przekazania najważniejszych informacji dotyczących nadchodzących wydzarzeń.

Prezentujemy ostatni film podsumowujący piąty dzień obrad: