W minionym tygodniu, 19 grudnia 2018 roku, obchodziliśmy 150. rocznicę święceń prezbiteratu, które założyciel naszego Zgromadzenia ojciec Leon Jan Dehon przyjął w bazylice św. Jana na Lateranie w Rzymie. W swoich codziennych zapiskach ojciec Dehon bardzo często powracał do tego wydarzenia. Pisał m.in.:

Mój  Bóg  napełnił  mnie  łaską,  powołując  do  kapłaństwa  i  doprowadzając  mnie  do  tego  stanu  dzięki  swej  słodkiej  Opatrzności,  mimo  że  jestem  nędzny  i  niegodny.  On  dzięki  kolejnym  etapom  święceń  wyniósł  mnie  do  godności  wspaniałego  uczestnictwa w  Jego  boskim  kapłaństwie  przede  wszystkim  poprzez  odmawianie  oficjum.  Powinienem  odwdzięczyć  się  za  te  wszystkie  łaski,  jednocząc  się  coraz  bardziej  z  naszym Panem, aby stać się z Nim jednością i żyć w stanie łaski uświęcającej w obecności Boga i całego nieba. (4 marca 1868)

Pragnąc uczcić tę ważną dla nas sercanów rocznicę przez cały tydzień w naszym seminarium odbywały się nabożeństwa, podczas których przywoływaliśmy wspomnienia ojca Dehona, które pozostawił nam w swoich codziennych zapiskach. Była to także okazja do modlitwy o świętość kapłanów oraz o łaskę dobrego przygotowania się do przyjęcia tego sakramentu dla naszych alumnów.