Tłumaczenie i adaptacja tekstów według broszury „Nos amó de todo corazón; Meditaciones para el Mes del S. Corazón” napisane przez sercańskiego księdza w Chile Alejandro Bastiaanse SCJ. Broszury te służą pomocą do prowadzenia adoracji w naszych wewnętrznych kaplicach jak i pomocą w Adoracjach ogólnodostępnych. Tłumaczenia dokonał ks. Zdzisław K. Huber SCJ, który swego czasu pracował w Chile.

Teksty biblijne zaadoptowane do tłumaczenia polskiego pochodzą z Biblii Tysiąclecia dostępnej pod adresem https://biblia.deon.pl/ Proponowane pieśni odwołują się do Śpiewnika Siedleckiego lub do krótkich antyfon zwanych śpiewami z Taizé.

Pozycja ta nie jest publikowana jako książka, tylko jako luźne materiały pomocne do przeprowadzenia własnych lub wspólnotowych medytacji podczas Adoracji Najśw. Sakramentu.

Większość rysunków jest autorstwa tłumacza. Rysunki na str. 24, 78 są kopią z broszury chilijskiej. Herb Zgromadzenia (str. 60) jest używany na różnych jego dokumentach i publikacjach.

Materiały te są bezpłatne dostępne pod adresem: https://www.zkhuber.eu/dehonwiki/doku.php?id=umilowal-calym-sercem, gdzie można znaleźć także wersje na urządzenia mobilne.

Ks. Zdzisław K. Huber SCJ