28 czerwca 1878 roku Leon Dehon złożył swoje pierwsze śluby zakonne. To było święto Najświętszego Serca Pana Jezusa i dzień założenia naszego Zgromadzenia. Tylko kilku bliskich przyjaciół było obecnych. Był to jego akt wiary, który mógł wydawać się marzeniem bez przyszłości. Jednak stało się to narodzinami i początkiem długiego potomstwa, co on nazwał Dziełem Najświętszego Serca. W tym bogatym doświadczeniu wiary nasze Zgromadzenie znajduje swoje źródło i tożsamość. O. Dehon przypomniał o tym silnym przekonaniu wiary w swoim Duchowym Testamencie: "Zostawiam wam najwspanialszy skarb – Serce Jezusa. Należy do wszystkich, ale ma szczególną czułość dla tych, którzy są mu konsekrowani i są całkowicie oddani współpracy, miłości i zadośćuczynieniu, jak o to prosił. Muszą jednak być  wierni temu  pięknemu powołaniu"(LC 407). To  powołanie – ten charyzmat, który o. Dehon pozostawił jako dziedzictwo, nie jest czymś, co należy ukrywać. Jest to żywy skarb. Jest to miłość, która jest odnawiana każdego dnia. Z tego charyzmatu całe pokolenia współbraci, czerpały natchnienie i siłę życia duchowego i apostolskiego, spędzonego w całości dla Boga, dla Kościoła, dla misji i dla "panowania Serca Jezusa  w duszach i społeczeństwie".

 

(BRESSANELLI, V., Zaktualizowana reinterpretacja naszego  charyzmatu, Dehoniana  1994/2, 15-22).

 

PAKT MIŁOŚCI (O. Léon  Dehon)

 

Mój Jezu,

przed Tobą i Twoim Ojcem niebieskim,

w obecności Maryi Niepokalanej, mojej Matki,

i świętego Józefa, mojego opiekuna,

Składam ślubowanie oddania się czystej miłości

do dyspozycji Najświętszego Serca Pana Jezusa,

i poświęcania mojego życia i energii

dla Zgromadzenia Kapłanów Serca Twojego.

Akceptuję z wyprzedzeniem

wszystkie próby i ofiary,

których będziesz ode mnie żądał.

Ślubuję, że czysta miłość do Jezusa i Jego Najświętszego Serca

Będą intencją wszystkich moich działań.

I błagam Cię, abyś dotknął mojego serca

rozpalając go Twoją Miłością,

abym mógł mieć zamiar

i pragnienie kochania ciebie.

Dzięki Twojej łasce

pozwól mi jeszcze raz poczuć to szczęście,

że wszystkie poruszenia mojego serca

koncentrują się tylko na Tobie samym.


Codzienne odnowienie

Mój Jezu, z miłością odnawiam pakt miłości, który Tobie złożyłem.

Daj mi łaskę, abym był jemu wierny.

Ty Jesteś Bogiem.


 

Te Deum Laudamus

 

Ciebie, Boże, chwalimy,
Ciebie, Panie, wysławiamy.
Tobie, Ojcu Przedwiecznemu,
wszystka ziemia cześć oddaje.

Tobie wszyscy Aniołowie,
Tobie niebiosa i wszystkie Moce:
Tobie Cherubini i Serafini
nieustannym głoszą pieniem:

Święty, Święty, Święty
Pan Bóg Zastępów!
Pełne są niebiosa i ziemia
majestatu chwały Twojej.

Ciebie przesławny chór Apostołów,
Ciebie Proroków poczet chwalebny,
Ciebie wychwala Męczenników zastęp świetlany.

Ciebie po wszystkiej ziemi
wysławia Kościół święty:
Ojca niezmierzonego majestatu,
godnego uwielbienia, prawdziwego
i Jedynego Twojego Syna,

Świętego także
Ducha Pocieszyciela.

Tyś Królem chwały, o Chryste,
Tyś Ojca Synem Przedwiecznym.

Ty, dla zbawienia naszego biorąc człowieczeństwo,
nie wahałeś się wstąpić w łono Dziewicy.

Ty, skruszywszy żądło śmierci,
otworzyłeś wierzącym królestwo niebios.

Ty po prawicy Boga zasiadasz
w Ojcowskiej chwale.

Ty przyjdziesz jako Sędzia:
tak wszyscy wierzymy.

(Na ten wers wszyscy się pochylają) 

 

Błagamy Cię przeto: dopomóż swym sługom,
których najdroższą Krwią odkupiłeś.
Policz ich między świętych Twoich
w wiekuistej chwale.

Zachowaj lud swój, o Panie,
i błogosław dziedzictwu swojemu.
I rządź nimi, i wywyższaj ich aż na wieki.

Po wszystkie dni błogosławimy Ciebie
I wysławiamy imię Twe na wieki,
na wieki bez końca.

Racz, Panie, w dniu dzisiejszym
zachować nas od grzechu.

Zmiłuj się nad nami, Panie,
zmiłuj się nad nami.

Niech miłosierdzie Twoje, Panie, okaże się nad nami,
jako my w Tobie ufność pokładamy.
W Tobie, o Panie, złożyłem nadzieję,
nie będę zawstydzon na wieki.


Wszystkim SCJ, wszystkiego najlepszego w dniu Urodzin.