W poniedziałek 26 września w Domu generalnym w Rzymie po raz pierwszy spotkali się członkowie tzw. "Komitetu o. Dehona", który został powołany przez Ojca generała w celu doprowadzenia do beatyfikacji naszego Założyciela.

W spotkaniu udział wzięli ks. Heiner Wilmer (Przełożony generalny), ks. Fernando Rodríguez Garrapucho (przewodniczący komitetu), ks. Célson Altenhofen (członek komitetu), ks. Célestin Tshimbundu (członek komitetu), ks. Jean Jacques Flammang (zaproszony), ks. Pedro Curto (sekretarz generalny). 

Ojciec Generał podkreślił pozytywną reakcję całego Zgromadzenia na powołanie Komitetu. Poprosił członków Komitetu o pełne zaangażowanie w jej prace. Podczas spotkania określono główne zadania, jakie stawia przed sobą Komitet: ożywienie dyskusji nt. beatyfikacji o. Dehona; aktualizacja danych dotyczących beatyfikacji; określenie precyzyjnego planu spotkań z różnymi instancjami kościelnymi i religijnymi; spokojna, ale sukcesywna praca. Wsparciem dla realizacji wyznaczonych celów będzie z pewnością Centrum Studiów Dehoniańskich w Rzymie. Ważne, aby mieć pełny obraz całej rzeczywistości, aby nie ograniczyć uwagi tylko do podstawowych kwestii. Ustalono harmonogram prac, który według tegoż harmonogramu rozpoczną się w listopadzie b.r.

Komitet został powołany do życia 7 czerwca 2016 r. na trzyletnią kadencję, która rozpoczeła się 1 września. Zadaniem członków Komitetu jest współpraca z zarządem generalnym w celu doprowadzenia do beatyfikacji ojca Leona Dehona. Proces beatyfikacyjny został zakończony, jednak wyznaczona na dzień 24 kwietnia 2005 uroczystość beatyfikacyjna nie doszła do skutku w związku ze śmiercią papieża Jana Pawła II (zm. 2 kwietnia 2005). W związku z pojawiającymi się kontrowersjami wokół osoby naszego Założyciela nowy termin beatyfikacji nie został do dziś dnia wyznaczony.

Ojciec Święty Franciszek podczas audiencji dla delegatów uczestniczących w Kapitule generalnej wyraził nadzieję, na szczęśliwe zakończenie całego procesu nazywając ojca Dehona "prawie błogosławionym" (quasi beato Dehon). Również przełożony generalny ks. Heiner Wilmer krótko po swoim wyborze zadeklarował podjęcie starań, które doprowadzą do beatyfikacji naszego Założyciela. Powołanie Komitetu jest jednym z kroków w stronę realizacji tego zadania.

Poniżej prezentujemy wywiad z przewodniczącym Komitetu, ks. Fernando Rodríguez Garrapucho SCJ z Prowincji hiszpańskiej (ESP).

 

 

Więcej informacji na stronie generalnej Zgromadzenia www.dehon.it

English

Italiano